Institutionele beleggers zien fiduciaire plicht als belangrijkste push factor voor toepassen ESG-principes.

State Street Global Advisors heeft een grootschalig onderzoek verricht onder 300 institutionele beleggers naar de belangrijkste push- en pullfactoren voor het toepassen van ESG-principes. De meest genoemde push-factoren zijn de noodzaak om te voldoen aan fiduciaire verplichtingen en regelgeving, gevolgd door ESG-risicomanagement.

De belangrijkste belemmeringen voor ESG-implementatie zijn onder meer een gebrek aan betrouwbare en consistente ESG-gegevens, gevolgd door de kosten van interne integratie, infrastructuur, kennisopbouw en een gebrek aan beschikbaar ESG-talent voor het managen van de integratie.

Factoren die ESG-adoptie bevorderen: Fiduciaire plicht, regelgeving en risicobeperking

Financiële instellingen noemen als belangrijkste push factor de fiduciaire plicht en een groeiend regelgevend kader; beide factoren worden door 46 procent van de respondenten genoemd.

“Dat fiduciaire plicht zoveel genoemd wordt is een belangrijke ontwikkeling, omdat veel beleggers zich eerder juist afvroegen of ESG-adoptie in strijd is met fiduciaire doelstellingen”, zegt Rakhi Kumar, hoofd ESG Investments en Asset Stewardship bij State Street Global Advisors.

Voor respondenten die fiduciaire verplichtingen als hun belangrijkste overweging zagen, waren de daaropvolgende push-factoren, beide met 40 procent, eisen voor ethische en sociale verantwoordelijkheid vanuit klanten en de wens om ESG-gerelateerde risico's te beperken.

Factoren die ESG-adoptie belemmeren: onbetrouwbare data, gebrek aan beschikbare resources en expertise

De onbetrouwbaarheid en inconsistentie van ESG-gegevens wordt het vaakst genoemd als pull-factor. Van de respondenten geeft 44 procent aan dat onduidelijkheid omtrent de data de grootste zorg is.

De wegingen die aan elke 'pull'-factor wordt toegekend, varieert naar gelang het type instelling in kwestie. Pensioenfondsen zeggen het vaakst de beperkte beschikbaarheid van betrouwbare ESG-gegevens zorgwekkend (47 procent) te vinden. Een groot deel van de staatsinvesteringsfondsen (69 procent) ziet de interne resourcekosten echter als probleem, wat wijst op mogelijkheden voor samenwerking tussen staatsinvesteringsfondsen en vermogensbeheerders bij ESG-planning.

De drie belangrijkste push-factoren waren sterk geclusterd, met op de twee plaats gebrek aan interne resources en kosten (43 procent). Op de voet gevolgd door een gebrek aan expertise (40 procent) als belangrijkste push-factor voor de implementatie van ESG.

Gezien het groeiende belang van ESG als een wezenlijk belangrijke portefeuilleoverweging, is het niet verrassend dat 95 procent van de respondenten aangaf van plan te zijn om de komende drie jaar meer ESG-specialisten in te huren. De overige 5 procent is van plan hun medewerkers aan te moedigen zich meer vertrouwd te maken met het concept.