T. Rowe Price: In opkomende markten blijkt ESG een waardevolle selectiefactor

Onder beleggers heerst nog altijd de misvatting, dat opkomende markten (EM) ernstig tekortschieten op het gebied van ESG. Daardoor liggen er kansen voor actieve beleggers, als sterke ESG-normen nog ondergewaardeerd zijn in de koersen. Want T. Rowe Price is ervan overtuigd dat ESG een belangrijke impact heeft op de duurzaamheid van een bedrijf op de lange termijn. Ernest Young, Portfolio Manager, T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Equity Strategy bij T. Rowe Price, neemt bewust ESG-factoren mee in de analyse van bedrijven uit opkomende markten.

ESG is nog niet zo wijdverspreid geïmplementeerd in de opkomende markten (EM) als in de ontwikkelde wereld. Maar hoewel veel EM-bedrijven achterlopen, zijn er ook veel die er hoge ESG-normen op nahouden of streven naar verbetering op dit gebied.

ESG als prijsopdrijvende factor

Voor een waardebelegger is het van belang om ESG-factoren mee te wegen. Want goedkoop alleen is niet voldoende reden om in een aandeel te beleggen. Er moet een duidelijk potentieel zijn voor fundamentele verandering. Dat kunnen externe factoren zijn, maar ook interne verbeteringen, zoals kostenbesparingen of een nieuw management, maar bijvoorbeeld ook veranderingen op het gebied van ESG, die de aandelenkoers kunnen opstuwen.

Gezien de algemene perceptie van zwakkere ESG-standaarden in de opkomende wereld en de omvang van het universum, zijn er goede mogelijkheden om de ondergewaardeerde waarde in de bedrijven met een sterke of verbeterende ESG-rating te vinden. Sommige bedrijven hanteren goede ESG-normen, maar scoren laag als gevolg van gebrekkige rapportage. Er zijn ook bedrijven die ESG-factoren negeren, met name in governance en dit ondermijnt de waardecreatie op de lange termijn.

Governance is een issue

Bij corporate governance is het belangrijk hoe een bedrijf bestuurd wordt. Governance is een gebied waarop opkomende markten achterblijven bij ontwikkelde markten. Maar tegelijk een terrein waarop EM grote stappen zetten. Steeds meer bedrijven werken aan verbetering van de aandeelhouderswaarde op lange termijn. Young analyseert daarom hoe een bedrijf zijn vermogen aanwendt, het management beloont, de onafhankelijkheid van bestuur waarborgt en het acquisitiebeleid vorm geeft.

Beleggers in opkomende markten moeten oog hebben voor de verschillende eigendomsstructuren. Er is een relatief groter aantal bedrijven in staats- en familie-eigendom in vergelijking met ontwikkelde markten. Dit soort bedrijven kent vaker een zwakkere governance-structuur, met weinig oog voor minderheidsaandeelhouders.

‘Value traps’ vermijden en kansen grijpen

Bij de ESG-analyse kijkt Young naar de potentieel negatieve of positieve impact die deze ESG-gerelateerde factoren hebben op de operationele prestaties. Als waardebelegger in EM zijn deze overwegingen vooral belangrijk omdat er veel bedrijven zijn die zeer goedkoop lijken te zijn en die op basis van de traditionele financiële factoranalyse alleen al op lange termijn een solide opwaarts potentieel hebben. Maar door ook de analyse van niet-financiële ESG-factoren mee te nemen, wordt al snel duidelijk dat veel van deze bedrijven niet voor niets goedkoop zijn. Met weinig aandacht of inzet voor het verbeteren van de ESG-normen zullen deze ‘value traps’ in EM waarschijnlijk voor zeer lange tijd goedkoop blijven.

Young proeft een verlangen bij EM-bedrijven om voortgang te boeken in ESG. Hij vindt een eigen analyse van deze factoren belangrijk, omdat juist in opkomende markten de data van derde partijen vaak gedateerd is en terugblikkend is.