Schroders ziet geen escalatie Korea

Keithwade
Keith Wade

De dreigende taal tussen Noord-Korea en de VS heeft Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders , ertoe aangezet om de mogelijke gevolgen voor beleggers op een rij te zetten. In de meest recente Economic and Strategy Viewpoint kijkt Wade, die denkt in, en werkt met, scenario’s, naar de mogelijke gevolgen. In een beschouwing over Korea -en meer dan een mogelijk scenario is het niet- beschrijft hij wat er zou kunnen gebeuren als de spanningen tussen de VS en China over Korea uitlopen op een stevige handelsoorlog.

In dit nieuwe scenario schetst hij de mogelijkheid dat uit frustratie over het gebrek aan actie van Chinese zijde, de VS in het vierde kwartaal een hele stevig importheffing (van bijv. 40% ) legt op Chinese goederen. China zou dan kunnen antwoorden met sancties waardoor een van de drukste handelsroutes wereldwijd ernstig verstoord wordt, de groei afneemt en de inflatie toeneemt.

Een dergelijke mogelijk dreigende handelsoorlog zou in dit scenario ook Europa niet voorbij gaan en het overschot aan Chinese producten moet een uitweg vinden en verschijnt hier vervolgens in 2018 op de markt, opnieuw gevolgd door importheffingen wederzijds. China zou in dit scenario kunnen overwegen de renminbi te devalueren om zo voldoende economische slagkracht te behouden.

Het resultaat van dit toekomstplaatje zou stagflatie zijn en een afname van de groei van de wereldeconomie tot 2,4% in 2018, tegen 3% in het breed verwachte (en meer waarschijnlijke) scenario. Inflatie zou in dit geval stijgen tot 2,8%, mede als gevolg van een hogere olieprijs als gevolg van angst in de markt. Overigens hanteert Schroders verschillende scenario’s om zich voor te bereiden op mogelijke toekomstige ontwikkelingen (zie pag 7 van bijgaand document) en is de Koreaanse handelsoorlog slechts een van de mogelijke ontwikkelingen en daarmee geen voorspelling.

In de economische verwachting voor dit jaar en het komend jaar gaat Schroders er vanuit dat het herstel van de economische activiteit wereldwijd gewoon verder gaat. In de Eurozone gaat het opnieuw veel beter dan verwacht en houden de economen van Schroders rekening met een groei van het bbp dit jaar van 2,1% tegen 1,8% eerder en voor 2018 worden de verwachtingen bijgesteld van 1,8% groei naar 1,9%. Inflatie in de Eurozone wordt lager ingeschat dan voorheen als gevolg van de lagere olieprijzen en staat op 1,4% (verwacht) voor volgend jaar. Hiermee wijkt Schroders behoorlijk af van de 1,4% die het merendeel van de economen verwachten. Wade en zijn collega’s gaan er namelijk vanuit dat de ECB zijn monetaire beleid nog tot in 2018 voortzet, hoewel gematigder dan voorheen.

In de VS worden de rentetarieven eveneens stabiel geacht, tot midden 2018, als er naar verwachting een verhoging van de Federal Funds rate zal worden doorgevoerd. De groeiverwachting voor de VS is onveranderd gebleven maar Schroders ziet eerste tekenen dat de consumentenuitgaven een deel van hun momentum hebben verloren.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.