Markten kwetsbaar voor verslechterende Amerikaanse winstverwachtingen

De indices zijn dit jaar flink opgelopen, maar de winst per aandeel is nauwelijks gewijzigd. De stijging van de aandelenkoersen is bijna volledig te danken aan het soepeler monetair beleid van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), waardoor een aanzienlijke stijging van de koers/winstverhouding (K/W) werd ondersteund, stelt Irene Lauro, econoom bij Schroders. De afgelopen 12 maanden is de S&P 500 slechts licht gestegen. Dit maakt de markt kwetsbaar voor een correctie.

De indicatoren van Schroders wijzen op een late fase van de cyclus. Het soepele monetair beleid heeft het consumentenkrediet en de woningmarkt ondersteund. Maar het bedrijfsleven lijkt onder een grotere druk te staan. De winstgevendheid van de bedrijven in de VS zijn in de eerste twee kwartalen van dit jaar gedaald.

Afbeelding 1: Amerikaanse bedrijfswinsten voor belasting als percentage van het BBP

Bedrijfswinsten

Belastingverlaging maskeert verslechterende winstgevendheid

Uit herziene gegevens van het Bureau of Economic Analysis bleek dat de Amerikaanse bedrijven de afgelopen jaren veel minder winstgevend waren dan eerder werd gedacht, met bedrijfswinsten die vijf jaar eerder piekten dan voorheen was ingeschat. De belastingverlaging van Trump gaf afgelopen jaar een flinke boost aan de bedrijfswinsten na belastingen. Dat zorgde voor pieken op de Amerikaanse aandelenmarkten. Maar dat verdoezelt de verslechtering van de winstgevendheid vòòr belastingen. Die is gedaald van 8,7% in 2014 tot 6,2% in Q2 van 2019.

Nu de uitwerking van de stimulerende maatregelen achter de rug is, zal de reële situatie van het Amerikaanse bedrijfsleven van belang worden. Schroders voorspelt op basis van haar model een winstdaling voor belastingen van 3,7% op jaarbasis in 2019 en 2,4% in 2020. Na belasting komt die daling uit op respectievelijk 4,8% en 2,4%. De bedrijfswinsten in de VS zullen volgend jaar blijven afnemen, aangezien de marges verder onder druk komen door de stijgende arbeidskosten en de lagere bezettingsgraad van de productiecapaciteit. De stijgende inflatie zal naar alle waarschijnlijkheid niet voldoende zal zijn om de stijgende arbeidskosten en de geringere capaciteitsbenutting te compenseren, meent Lauro.

Afbeelding 2: Prognose Amerikaanse bedrijfswinsten

Winstenvanbedrijven

De econoom van Schroders houdt nog geen rekening met een economische recessie, maar monitort de bedrijfsinvesteringen nauwlettend. Er zijn kostenbesparingen te verwachten als reactie op de stagnerende winstverwachting. Lagere kapitaalbestedingen of een stijging van de werkloosheid kunnen de huidige economische expansie tot stilstand brengen.

Of kan eindfase cyclus nog opgerekt worden?

Een stimulering van de productiviteitsgroei zou de bedrijven kunnen helpen om de arbeidskosten onder controle te houden. Aangezien het tekort aan arbeidskrachten waarschijnlijk zal toenemen, zullen de productiviteitswinsten echter waarschijnlijk kleiner zijn. Als alternatief kan een scenario van een stijgende vraag en hogere prijsinflatie de Amerikaanse bedrijven helpen de druk op de marges te beperken. Ten slotte zou de monetaire stimulans sterker kunnen doorzetten, waardoor de groei kan worden gestimuleerd en kan worden voorkomen dat een winstrecessie uitmondt in een volledige economische recessie.