Outlook 2020 Amundi: Recordhoge bedrijfsschulden VS belangrijkste aandachtspunt

Recordhoge bedrijfsschulden, met name in de VS, zijn het belangrijkste aandachtspunt voor beleggers in 2020. Dat schrijven Pascal Blanqué, Group Chief Investment Officer en Vincent Mortier, Deputy Group Chief Investment Officer van Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi in de 2020 Investment Outlook.

Blanqué en Mortier constateren dat Amerikaanse bedrijven zich de afgelopen jaren diep in de schulden hebben gestoken om eigen aandelen terug te kopen of fusies en overnames te financieren. Doorgaans nemen bedrijven meer schulden op zich door dalende winsten als gevolg van een een recessie, waarvan op het moment geen sprake is, benadrukken de Amundi-specialisten. Zij zien dat het cashniveau over het algemeen goed is, maar afgezet tegen de herfinancieringsbehoefte op korte termijn als laag mag worden beoordeeld. Bovendien is cash geconcentreerd in een aantal specifieke sectoren, zoals de technologiesector. “Verkrapping van de financiële omstandigheden in de andere sectoren zou leiden tot een materiële druk op de houdbaarheid van bedrijfsschulden”, aldus Blanqué en Mortier.

Fixed Income

In het Fixed Income-segment verkiest Amundi in 2020 Amerikaanse staatsobligaties boven die uit andere ontwikkelde markten. Binnen de Eurozone ligt de voorkeur bij staatspapier uit de periferie, zoals Italië, omdat die categorie dichter bij andere BBB-gewaardeerde instrumenten ligt, maar nog wel steeds een premie op de lange termijn van de curve bieden. Kredietwaardige bedrijfsobligaties, met name het BBB-segment, zijn in 2020 een aantrekkelijke categorie door het nieuwe opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. Maar hier geldt dat Amundi bezorgd is over liquiditeit.

Handelsconflict

Een ander punt van zorg vormt het handelsconflict, omdat er nog geen oplossing is voor de voornaamste problemen als intellectueel eigendom, technologieoverdracht en importtarieven. Amundi schat het risico op een escalerende handelsoorlog op 25%, aangezien 2020 voor Amerika een verkiezingsjaar wordt en de oppositie jegens China niet louter een zaak is voor­ Republikeinen. Ongeacht wie volgend jaar de Amerikaanse president is, de oppositie van beide landen over strategische kwesties kan d e relatie de komende jaren verslechteren.

Door lage rendementen liggen de beleggingskansen met name in vastgoed, private equity en private debt, concludeert Amundi. Beleggers blijven hun allocaties aanpassen in de ‘search for yield’ en beleggen daarom steeds meer buiten de beurs om en in real assets vanwege de illiquiditeitspremie, maar ook stabiele rendementen. “In ons centrale scenario zou huurgroei in logistiek en kantoren een belangrijke factor kunnen blijven voor vermogensgroei in 2020, vanwege de aanbodschaarste in sommige markten.”