T. Rowe Price: Nieuwe monetaire fase vergroot kansen actieve belegger

Sinds de financiële crisis is passief beleggen een van de meest opvallende ontwikkelingen in de markt. Bij de discussies over de voordelen daarvan, wordt vaak de context uit het oog verloren, waarin passieve beleggingsstrategieën zijn gegroeid en de specifieke risico's die daarmee gepaard gaan, stelt Yoram Lustig, Head of Multi-Asset Solutions, EMEA, bij T. Rowe Price. Nu de wereldeconomie de volgende fase ingaat, zouden beleggers volgens hem opnieuw moeten evalueren hoe zij met hun passieve beleggingen omgaan. Als de impact van het ruime monetaire beleid afneemt, zijn de kansen voor beleggers op het behalen van sterke rendementen groter wanneer zij een actieve beleggingsstrategie toepassen.

Populariteit van passief beleggen te danken aan QE

De populariteit van passief beleggen is in de afgelopen jaren enorm toegenomen en dat is niet zo verwonderlijk want het biedt een aantal voordelen. Een daarvan is het gemak - het vereist niet dezelfde inspanning die bij het onderzoeken, selecteren en controleren van goede actieve beheerders komt kijken. Daarnaast is het risico op achterblijvende prestaties van een passieve strategie een stuk lager dan bij een actieve strategie omdat het een een index volgt. Bovendien heeft passief beleggen goede rendementen in het afgelopen decennium behaald en, niet onbelangrijk, liggen de kosten van passief beheer een stuk lager dan die van actief beheer. Maar die goede rendementen zijn met name gedreven door het stimulerende beleid van de centrale banken, stelt Lustig. Ultra-lage rente en miljarden aan kwantitatieve verruiming (QE) hebben de waarderingen van de markten een flinke boost gegeven.

Volatiliteit gaat stijgen

Als de impact van kwantitatieve verruiming afneemt, zal de volatiliteit tussen de diverse sectoren toenemen. Daarmee groeien de kansen voor actieve beleggers om beter presterende beleggingen te selecteren. Lustig denkt dat een periode aanbreekt, waarin actief beheer meer kansen biedt om waarde toe te voegen.

Wanneer de markten met geld van centrale banken worden overspoeld, krijgen de meeste activa een boost. Selectiviteit wordt minder belangrijk omdat beleggers de markt kunnen ‘kopen’ en van de rit naar boven kunnen genieten. Wanneer de markten terugkeren naar normalere omstandigheden, zal de spreiding tussen sectoren en effecten zich waarschijnlijk opnieuw voordoen, wat mogelijkheden biedt voor een goede vermogensbeheerder om beter presterende beleggingen te selecteren en minder gewicht aan achterblijvende beleggingen toe te kennen. Lustig meent dat actief management dan niet alleen belangrijk is, maar ook meer mogelijkheden heeft om waarde toe te voegen.

Passief beleggen is juist risicovol

Het idee dat passief beleggen met lagere risico’s gepaard gaat, moet ook heroverwogen worden. Volgens Lustig is dit namelijk een misvatting. Want de meeste indices wegen de marktkapitalisatie, of anders gezegd, in de index zijn de grote bedrijven overwogen en de kleine bedrijven onderwogen. Met die benadering gok je er als belegger op dat de bedrijven die recent het meest succesvol waren dat in de toekomst ook blijven. Maar dat is niet altijd het geval, denk aan IBM, Philip Morris International, General Electric.

Daarnaast is het moeilijker voor passieve strategieën om de goede kant van ontwrichting te kiezen. Kodak, Nokia en Yahoo waren giganten, maar misten de veranderingen in de markt. Een goede actieve manager is gevoelig voor verandering en ontwrichting en is in staat de beleggingsportefeuille actief te kantelen zodat ontwrichte bedrijven niet worden opgenomen in de portefeuille en de ontwrichters zelf juist wel.

Actief beheer als kernwaarde

Lustig voorspelt een periode van aanzienlijke volatiliteit in de markten, als de impact van het verruimende beleid afneemt. Dit maakt het mogelijk dat aandelen terugkeren naar hun ‘normale’ waardering. Tegelijkertijd spelen het Amerikaans-Chinese handelsconflict, Brexit en de opkomst van het populisme. In dit klimaat zullen passieve strategieën waarschijnlijk minder goed presteren dan tijdens de lange periode van relatieve stabiliteit en groei sinds de financiële crisis.

Daarmee is niet gezegd dat passieve strategieën passé zijn. Passieve strategieën houden hun waarde en blijven van belang voor beleggers. Maar volgens Lustig moeten zij niet de kern van een beleggingsportefeuille uitmaken. Actieve strategieën zouden het hoofddeel moeten vormen met passieve strategieën als thematische beleggingen daar omheen.

Deze ontwikkelingen zullen zich in de komende jaren meer en meer ontvouwen. In de tussentijd doen beleggers er volgens Lustig goed aan om de rol die passieve strategieën in hun portefeuille spelen te heroverwegen als de impact van het monetaire beleid afneemt en actieve strategieën toe te passen om sterke rendementen in de toekomst te blijven behalen.