ETF Securities: Kunnen crypto-/digitale valuta monetair beleid beïnvloeden?

Martinarnold
Martin Arnold

Het gebruik van cryptovaluta neemt snel toe. Maar kunnen cryptovaluta als geld gezien worden? Nee, stelt Martin Arnold, valutastrateeg bij ETF Securities, onomwonden.

Geld moet voldoen aan drie eigenschappen. Het moet te gebruiken zijn als een rekeneenheid, waarde kunnen vasthouden en als een ruilmiddel worden beschouwd. Cryptovaluta worden wel gebruikt als een opslag van waarde (hoewel met een aanzienlijk hogere volatiliteit dan traditionele valuta's), maar zij voldoen in het algemeen niet aan de andere twee criteria. Cryptovaluta hebben geen intrinsieke waarde en kennen ook maar een beperkt aanbod. Ze worden voornamelijk gekocht om ze op een later tijdstip tegen een hogere waarde weer te kunnen verkopen. Ze worden eigenlijk maar beperkt gebruikt voor de aanschaf van goederen of diensten.

Volatiliteit is hindernis

Prijsstabiliteit is een kritische factor voor valuta om als ruilmiddel geaccepteerd te worden. De volatiliteit van cryptovaluta is daarom een grote hindernis voor universele acceptatie. Daarnaast kenmerkt cryptovaluta dat ze geen derde partij nodig hebben voor hun transacties. Er is geen institutie die de waarde van cryptovaluta garandeert. In crisistijden biedt dat geen vertrouwen. Wegens het gedecentraliseerde karakter ontwijken cryptovaluta de normale monetaire kanalen. Monetair beleid zou ondermijnd worden als het gebruik van cryptovaluta sterk zou toenemen en gewone valuta in het gedrang komen. Cryptovaluta worden wereldwijd gebruikt, wat het potentiële probleem vergroot. Zij ontwijken nationale wetgeving en onttrekken zich aan de invloed van nationale centrale banken. In dat geval zou monetair beleid mondiaal gecoördineerd moeten worden om impact te hebben op deze digitale valuta.

Beperkt aanbod werkt remmend

Een andere factor die een rol speelt bij cryptovaluta en monetair beleid, is het beperkte aanbod en het ontbreken van de mogelijkheid om de geldhoeveelheid te beïnvloeden. Door de geldhoeveelheid te vergroten of te laten krimpen heeft het monetaire beleid gevolgen voor de economie. Een vaste hoeveelheid digitaal geld hindert een effectieve transmissie van het monetaire beleid op de reële economie.

Diverse grote centrale banken hebben overwogen om digitale valuta of de technologie toe te passen bij het monetaire beleid. Maar gezien de hoge mate van volatiliteit en het beperkte gebruik ervan, zullen cryptovaluta of digitale valuta geen significante impact hebben op het monetaire beleid. Een digitale munt die uitgegeven wordt door een centrale bank kan in potentie het monetaire beleid wel effectiever maken. Maar dan zijn er nog veel hordes te nemen, met name op het gebied van prijsstelling en distributie.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.