Schroders: Van QE naar QT - droogt wereldwijde liquiditeit op?

Keithwade
Keith Wade

De omslag van kwantitatieve verruiming (quantative easing of QE) naar kwantitatieve verkrapping (quantative tightening of QT) is een welkome ontwikkeling. Het is een volgende stap in de richting van normalisering van het beleid, schrijft Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders , in een nieuwe Economic and Strategy Viewpoint.

Met ingang van deze maand begint de Fed haar balans van USD 4,5 biljoen geleidelijk af te bouwen door de opbrengsten van aflopende obligaties niet meer opnieuw te investeren. Het betekent ook dat de aanvoer van liquiditeit naar de markt afneemt. De stroom van liquiditeit die dankzij het opkoopprogramma van de Fed richting de markt vloeide, heeft de afgelopen jaren voor stijgende assetprijzen gezorgd. Het is nu de vraag of met het loslaten van QE en met het aanvangen van QT, assetprijzen een dalende beweging zullen laten zien.

Als de markten efficiënt zijn, dan is deze omslag van QE naar QT reeds ingeprijsd door de financiële markten en zou het effect minimaal moeten zijn. De Fed heeft de afgelopen maanden zeer transparant gecommuniceerd over haar intenties en niemand kan daarom verrast zijn door haar aankondiging van 20 september dat de balans zal worden afgebouwd.

Liquiditeit blijft toenemen door QE elders

Terwijl de Fed als eerste haar koers verlegt met QT, lopen de andere grote centrale banken achter. De Bank of Japan (BoJ) en de Europese Centrale Bank (ECB) zitten nog volop in QE. Het zorgt er wel voor dat de wereldwijde liquiditeit voorlopig nog zal blijven toenemen. Alhoewel dit alles geruststellend is voor markten en risico-assets, heeft Wade wel enkele kanttekeningen.

Toch vertraagt de lquiditeitsgroei

In de eerste plaats zal het tempo van de liquiditeitsgroei worden gehalveerd in 2018 en tot stilstand worden gebracht in 2019, aangezien de Fed in de komende maanden haar QT zal uitbreiden en de ECB haar QE verder zal afbouwen. De impact van het afbouwen van QE van de ECB kan groter zijn, omdat het programma omvangrijker is, afgemeten naar BBP . De ECB zal naar verwachting haar opkopen ten hoogte van €60 miljard per maand eerst naar €40 miljard en uiteindelijk naar €20 miljard terugbrengen, voordat QE in december 2018 eindigt.

Hoe mondiaal is de liquiditeit eigenlijk?

Daarnaast vraagt Wade zich af of men wel kan spreken over mondiale liquiditeit omdat internationale beleggers rekening moeten houden met valuta- en hedgekosten bij het beoordelen van rendementen. Obligatiemarkten uit verschillende landen en regio’s zijn niet een-op-een vergelijkbaar. De huidige configuratie van de rentetarieven kan kapitaal vasthouden in plaats van vrij te laten stromen vanuit landen of regio's met QE naar die met QT.

De bottom line is dat niet alle QE overal gelijk is en hoewel de wereldwijde liquiditeit niet opdroogt, zal het wel beginnen af te nemen op weg naar 2018.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.