Outlook: Beleggersoptimisme rust op zwakke fundamentals, LGIM bouwt aandelenpositie af

Het huidige optimisme onder aandelenbeleggers rust op zwakke fundamentals. De wereldwijde groei in 2020 kan teleurstellend uitpakken voor beleggers, zelfs nu de angst voor een recessie afneemt. Vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM) verlaagt om die redenen de bloostelling aan wereldwijde aandelen van neutraal naar licht onderwogen.

LGIM, met 1230 miljard euro aan beheerd vermogen een van de grootste pensioenbeleggers van het Verenigd Koninkrijk (VK), constateert dat het huidige optimisme onder beleggers gebaseerd is op onder andere de verwachte (deel)overeenkomst in het handelsconflict tussen de VS en China en de beter dan verwachte economische cijfers. “Deze zwakke fundamentals maken ons nerveus voor het komende jaar”, stelt hoofd assetallocatie Emiel van den Heiligenberg van LGIM.

“Het jaar 2020 wordt het jaar van verandering”, vult Sonja Laud, CIO van LGIM, aan. “Van de houders van sleutelposities bij grote centrale banken tot het leiderschap van de EU en het Amerikaanse presidentschap.” Tegelijkertijd blijven er, hoewel enigszins verbeterd, aanzienlijke neerwaartse risico's bestaan en zullen geopolitieke spanningen waarschijnlijk beleggingsbeslissingen beïnvloeden. Ook onzekerheden rondom het handelsconflict en het Brexit-proces bestaan nog steeds. “Het is nagenoeg onvermijdelijk dat de markt en de macro-omgeving aanzienlijk veranderen”, stelt Laud.

Binnen die verandering spelen de Amerikaanse verkiezingen van november 2020 een grote rol, concludeert Jason Shoup, hoofdstrateeg Global Credit bij LGIM. “Beleggers onderschatten de ontwrichtende impact die de Amerikaanse presidentsverkiezingen zullen hebben”, stelt Shoup. “Wij geloven dat deze verkiezingen waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor Amerikaanse en wereldwijde activa, mogelijk in extreme mate als de Democraten grote winsten behalen.” Een herverkiezing voor Donald Trump is zeker geen uitgemaakt zaak, meent Shoup.

Sonja Laud wijst erop dat het monetaire en begrotingsbeleid in het VK aanwijzingen kunnen geven over het toekomstige mondiale beleid. Vanuit zowel de VS als het VK gaan er stemmen op om naast het verruimende monetaire beleid een expansief begrotingsbeleid te voeren. Politiek gezien is er bovendien een groeiende steun voor Modern Money Theory, waarin de overheid geld leent bij de centrale bank, geld gratis is en een schuld geen probleem.

De Bank of England (BoE) speelt in deze ontwikkeling een rol, omdat zowel de Conservatives als Labour structurele wijzigingen van het beleid bij de Britse centrale bank beogen. Aan de ene kant ligt er een voorstel voor een relatief kleine toename van de overheidsuitgaven voor investeringen; aan de andere kant is er een voorstel om de overheidsuitgaven naar het hoogste niveau sinds de jaren zeventig te brengen. In beide gevallen is de huishoudeconomie-benadering van de overheidsfinanciën aan het uitsterven.<>/p>