Triodos: lage groei en opgeblazen markten

Lage groei en opgeblazen markten. De economische en beleggingsvooruitzichten voor 2020 van Triodos Investment Management.

Door Hans Stegeman, hoofd Research & Investment Strategy, en Joeri de Wilde, Investment Strategist, Triodos Investment Management.

Het decennium van hoge wereldwijde economische groei, dat begon na de Grote Financiële Crisis (GFC), loopt ten einde. Het wereldwijde bruto binnenlands product groeide in 2019 onder de trend, wat erop wijst dat we de laatste fase van de economische cyclus zijn ingegaan. Voor 2020 verwachten we een voortzetting van de zwakke wereldwijde groei, waarbij de risico's de vooruitzichten neerwaarts bijstellen. Wij verwachten ook dat het monetair beleid en de fiscale stimulering aan de verwachtingen van beleggers zullen voldoen, waardoor een daling van de financiële markten wordt voorkomen.

Wij verwachten dat de ontwikkelde landen een gematigde groei van ongeveer 1,7% zullen blijven kennen. De economieën van de Verenigde Staten (VS) en Japan zullen naar verwachting vertragen tot respectievelijk 1,7% en 0,5% en de eurozone zal naar verwachting in zijn huidige lage groeisnelheid van ongeveer 1,2% blijven. Wij verwachten een groei van 3,9% in de opkomende en ontwikkelingslanden. Het structurele groeipotentieel van de wereldeconomie neemt af en de meeste economieën hebben het groeipotentieel dat tijdens de GFC verloren was gegaan, nooit teruggewonnen. Sommige opkomende landen hebben het potentieel om de groeiprestaties in 2020 te verbeteren, aangezien een kleine verbetering ten opzichte van de huidige dieptepunten niet onrealistisch is. Een verdere vertraging van de Chinese economie zal echter waarschijnlijk de meeste van deze stijgingen compenseren, wat voor de opkomende landen zal resulteren in een gemiddeld economisch groeipercentage van 4,0% tot 4,5%.

Vooral voor de ontwikkelde economieën lijkt deze groei slechts gefabriceerd om beleggers in staat te stellen in hun luchtkastelen te blijven leven. Deze 'bolwerken' worden in stand gehouden door maatregelen die de economische groei moeten stimuleren, maar die uiteindelijk alleen de aanhoudende inflatie van de activaprijzen en de verdere financialisering van de economie ondersteunen. Groei is steeds minder gebaseerd op reële, 'aardse' activiteiten. Deze trend zal zich in 2020 waarschijnlijk voortzetten.

In combinatie met de zeer accommoderende monetaire houding van de belangrijkste centrale banken in de wereld en de hoge mondiale schuldenlast brengt dit de wereldeconomie in een kwetsbare positie. Aangezien we een voortzetting van het ultrasoepele monetaire beleid en mogelijk extra fiscale stimuli verwachten, is het niet onwaarschijnlijk dat deze onhoudbare status-quo nog enige tijd zal aanhouden. Een zorgwekkende constatering, omdat dit op korte termijn weinig ruimte laat om de grote uitdagingen voor de huidige en toekomstige generaties aan te pakken: sociale integratie en klimaatverandering.

Op basis van de "business as usual"-standaardbenadering concluderen wij dat de potentiële opbrengst van langetermijn financiële activa de komende tien jaar waarschijnlijk laag zal blijven.

Beleggingsvooruitzichten

2019 werd tot nu toe gekenmerkt door een aantrekkende obligatie- en aandelenmarkt. Het bullish beleggerssentiment, de overvloedige liquiditeit en de voortdurende inkoop van bedrijfsaandelen hebben de aandelenkoersen doen stijgen, terwijl de voorkeur voor veilige havens de obligatierendementen heeft doen dalen. Aangezien de wereld een gesynchroniseerde economische vertraging ondervindt die gepaard gaat met ernstige geopolitieke onzekerheden, had men ten minste een vorm van marktcorrectie verwacht. Het ontbreken van deze correctie en een algemeen gebrek aan volatiliteit tonen aan dat beleggers vertrouwen op de centrale banken om te doen wat nodig is om de economische groei te ondersteunen. Hoewel we denken dat deze situatie op lange termijn niet houdbaar is, verwachten we dat het monetair beleid en de fiscale stimuli voor 2020 zullen voldoen aan de verwachtingen van de beleggers, waardoor wordt voorkomen dat de financiële markten ineenstorten.

In het huidige klimaat, waarin de risico's niet goed geprijsd zijn en de aandelenkoersen afwijken van hun economische basis, kunnen de gevolgen van een plotselinge omslag van het marktsentiment echter gigantische proporties aannemen. Daarom is voorzichtigheid geboden. Dit betekent dat we licht onderwogen blijven in aandelen en neutraal in obligaties.

Obligatiemarkten

De 2020-vooruitzichten van lagere rentetarieven en de aankoop van obligaties door centrale banken zouden een verdere daling van het rendement op bedrijfsobligaties met zich meebrengen. Hoewel de toename van de liquiditeit van de centrale bank de kans op wanbetalingen minder groot maakt, geven wij door de vertragende groei de voorkeur aan kredieten van hoge kwaliteit met sterke balansen.

Aandelenmarkten

De Amerikaanse aandelenmarkt blijft relatief duur, zowel ten opzichte van andere regio's als vanuit een historisch perspectief. Wij zijn van mening dat de huidige hoge waarderingen geen afspiegeling zijn van de onderliggende fundamentele factoren. Wij blijven negatief inzake Amerikaanse aandelen. Wij denken dat de economische groeivertraging in de eurozone bijna het dieptepunt heeft bereikt en volgend jaar niet verder zal afnemen. Europese aandelen zouden daarom kunnen profiteren van een accommoderend monetair en fiscaal beleid. Omdat Europese aandelen ook relatief goedkoop zijn in vergelijking met hun Amerikaanse collega's (hoewel nog steeds duur in absolute termen), blijven wij neutraal tot licht positief over Europese aandelen.

Japanse aandelen zijn relatief goedkoop in vergelijking met Amerikaanse en Europese. De Bank of Japan zal de aandelenmarkt blijven ondersteunen met haar monetaire beleid en wij verwachten niet dat dit programma op korte termijn zal worden beëindigd. In combinatie met aantrekkelijke waarderingen blijven we daarom positief over Japanse aandelen. De wereldwijde trend naar monetaire versoepeling en de afzwakking van de grote geopolitieke spanningen kunnen de opkomende markten in 2020 ten goede komen. Meer liquiditeit en lagere rentetarieven kunnen ertoe leiden dat de beleggers hun toevlucht nemen tot risicovollere financiële activa. Lagere handelsspanningen kunnen het beleggersvertrouwen stimuleren. Beide zouden resulteren in een toenemende kapitaalinstroom voor opkomende landen. In 2019 werden of worden Argentinië, Iran, Turkije en Venezuela geconfronteerd met ernstige economische problemen.

Wij verwachten dat in 2020 de problemen voor deze landen enigszins zullen afnemen. Politieke stabiliteit zal van cruciaal belang zijn. De economische groei in Brazilië, Mexico, Rusland en Saoedi-Arabië zal in 2020 naar verwachting enigszins aantrekken. Wij verwachten dat de zachte vertraging van China niet zal leiden tot een aanzienlijke vertraging op de financiële markten. De fiscale stimuli van India en de verruiming van de centrale bank zullen naar verwachting leiden tot een toename van de economische groei. In combinatie met de over het algemeen relatief goedkope waarderingen voor opkomende markten, maakt het bovenstaande ons voorzichtig optimistisch over de aandelenprestaties van opkomende markten in 2020. Veel hangt echter af van de vermindering van de landspecifieke risico's, de vermindering van de geopolitieke spanningen en de voortzetting van de wereldwijde monetaire verruimingsmaatregelen.