Lombard Odier verwacht lichte groei 2020

De Zwitserse private bank verwacht een moeizaam herstel van de lage activiteitsniveaus van 2019, tenzij de Amerikaanse en Chinese onderhandelaars een echt overtuigend en duurzaam handelsakkoord zouden bereiken. Verwacht wordt dat de wereldwijde groei in de eerste kwartalen van 2020 zal aantrekken, maar dat de kater zal aanhouden: 1,8% in de VS, 0,9% in de eurozone, 0,4% in Japan en 5,9% in China.

VS - Een solide consumptie zou het recessiespook moeten verjagen in de VS, maar dit zal niet verhinderen dat de groei verder vertraagt tot het potentiële niveau.

Europa – In Europa lijkt verbetering in zicht dankzij externe factoren, maar dat zal, bij gebrek aan een echte katalysator, waarschijnlijk geleidelijk verlopen.

VK - Met een degelijke Brexit in het vizier, zou de groei in het Verenigd Koninkrijk in 2020 zich eindelijk moeten aantrekken - ondersteund door een expansiever begrotingsbeleid.

Japan - In Japan was de impact van de btw-verhoging slechter dan verwacht, wat een aanstaande sterke en substantiële fiscale stimulans lijkt te suggereren, met de Bank van Japan in een ondersteunende rol.

Opkomende markten - De daling van de rentevoeten in een groot deel van de opkomende wereld heeft de vertraging van de handel in 2019 gedeeltelijk gecompenseerd en het volledige effect van de monetaire versoepeling moet zich nog materialiseren. De sociale onrust in een aantal landen moet in het oog gehouden worden.

Assetallocatie - Nu waarderingen minder aantrekkelijk zijn geworden, zou carry de basisstrategie moeten zijn in multi-activaportefeuilles en zal wendbaarheid van cruciaal belang zijn. Als we verder kijken dan de traditionele bronnen van inkomsten, gaat onze voorkeur uit naar schulden in harde valuta van opkomende markten, wereldwijde hoge rendementen, vastgoed en infrastructuur.

Forex - De gunstige dollarwind neemt af naarmate het nieuwe jaar dichterbij komt, wat erop wijst dat de overwaardering van de dollar zal afnemen.