ETF Securities: Outperformance door blootstelling aan alternatieve energie

Edithsouthammakosane
Edith Southammakosane

De overgang van een fossiele brandstof-economie naar een CO2-arme-economie kan in het komend decennium versneld worden door ambitieus internationaal en regionaal milieubeleid. Welke opties zijn beschikbaar voor beleggers om hiervan te profiteren, vraagt ​​Edith Southammakosane, Multi- Asset Strategist bij ETF Securities zich af.

Financiële prikkels en milieubeleid hebben het meest bijgedragen aan een vermindering van de uitstoot van CO2. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) voorspelt dat de CO2-uitstoot in 2030 zal pieken, als overheden zich zullen houden aan het klimaatakkoord.

Technologische verbeteringen hebben ertoe geleid dat de gemiddelde elektriciteitskosten zijn gedaald, waardoor voorheen dure alternatieve energiebronnen nu betaalbaar en economisch levensvatbaar zijn in vergelijking met meer traditionele energiebronnen. De meeste indices die de laatste jaren zijn geïntroduceerd, zijn in hoge mate gecorreleerd met wereldwijde aandelenindices, zoals de MSCI AC World index. Wind en low carbon-indices blijken de beste prestaties geleverd te hebben, terwijl zonne-energiebedrijven blijven worstelen, ondanks dalende productiekosten.

Alternatieveenergierendementen

Alternatieve, hernieuwbare of schone energie-indices bieden meestal exposure aan zonne-, wind-, hydro- en biomassa-energieproducenten. Lage CO2 uitstoot-indices selecteren bedrijven op basis van hun ESG-beoordeling en kennen een hogere weging toe aan bedrijven met een hogere ESG-beoordeling.

Een blootstelling van 10% aan alternatieve energie, in een portefeuille met 60% in wereldwijde aandelen en 40% in obligaties, leidt tot een outperformance met 1% ten opzichte van de benchmark sinds 2001.

Rendementenalternatievenergie

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.