T. Rowe Price: Voorzichtig optimistisch over 2020 - langste bullmarkt ooit duurt voorlopig voort

De aandelenmarkten blijven verrassen, de huidige cyclus is er niet bepaald één uit het boekje. Het afgelopen beleggingsjaar was ondanks de uiteindelijke mooie rendementen toch tamelijk oncomfortabel, schrijft David Eiswert, portfoliomanager Global Focused Growth Equity Strategy bij T. Rowe Price. Over 2020 blijft hij voorzichtig optimistisch.

Davideiswert
David Eiswert

Verbetering marktsentiment

De aandelenmarkten lieten vanaf september vorig jaar verbetering zien. Dit was een gevolg van de verminderde vrees voor escalatie van het Amerikaans-Chinese handelsconflict en de hoop op economische stabilisatie omdat PMI’s leken te bodemen. Nu de handelsoorlogsdans vriendelijker vormen begint aan te nemen en de economische indicatoren voor het eerste kwartaal van 2020 verbeteren, slaan de markten een andere toon aan, die positief uitpakt voor marktrendementen in het algemeen en economisch gevoelige aandelen in het bijzonder.

Hoewel de markten de verandering in het sentiment al weergeven, ziet Eiswert wel degelijk een verbetering van de economische groei in 2020 optreden, vooral omdat het ruime monetaire beleid zich zal laten gelden en omdat de groei vergeleken wordt met de lage basisniveaus van een jaar geleden. Deze lage niveaus waren destijds tot stand gekomen doordat de Chinese en Amerikaanse economische stimulans ophield, sommige bedrijfssectoren in zwaar weer verkeerden en dat alles tegen een achtergrond van stijgende handelstarieven en een heuse ‘handelsoorlog’.

Industriële intelligentie en automatisering

Medio 2019 zag Eiswert de noodzaak om zijn blootstelling aan defensieve beleggingen te verminderen en in cyclische groeiaandelen te stappen. Deze contraire benadering stond op gespannen voet met het toen heersende marktsentiment, maar de zoektocht naar cyclische groeibedrijven van hoge kwaliteit bleek volop kansen te bieden en mooie rendementen vanaf september op te leveren. Hoewel Eiswert onderwogen in waarde en diepe cyclische bedrijven bleef, waaronder banken en grondstoffen, heeft de positionering op de kapitaalmarkten, in halfgeleiders, automatisering en Amerikaanse woningbouw bijgedragen aan een positief resultaat in 2019.

Eiswert blijft positief over de vooruitzichten voor cyclische technologie, automatisering en ‘industrial intelligence’. Hij verwacht dat er in de toekomst nog veel meer robots, lasers, computers en kunstmatige intelligentie zullen worden opgenomen in fabrieks- en machine-gestuurde processen. Bedrijven met belangrijk intellectueel eigendom op dit vlak zullen hun beurswaarde zien stijgen.

Matigheid zet de toon

De bullmarkt op de aandelenmarkten duurt al zeer lang. T. Rowe Price blijft desalniettemin voorzichtig optimistisch, want ondanks de lengte van deze cyclus, blijven rente en inflatie laag. Dat komt deels omdat de disruptie zo groot is. De uitkomst hiervan kan een ‘gematigde’ wereld zijn. Niet gematigdheid in de dagelijkse nieuwsstroom of het rendement per aandeel, maar matiging wat betreft economische groei. Dit is een gunstige omgeving voor aandelenbeleggers en met name voor stock pickers die selectieve keuzes maken.