Optimix blijft optimistisch gestemd over aandelen in 2020 door liquiditeitsimpuls centrale banken

Het zal niet makkelijk zijn de prestaties van 2019 te overtreffen, maar de vermogensbeheerders van Optimix zijn optimistisch gestemd over het nieuwe beleggingsjaar. Zeker, de economische cyclus is vergevorderd; de Amerikaanse economie beleeft haar langste bloeiperiode sinds 1904. Maar aan de andere kant is de toenemende liquiditeit in het financiële systeem positief voor zowel obligatie- als aandelenmarkten. De liquiditeit die centrale banken verschaffen, werkt zelfs als een levenselixer voor de aandelenmarkten. Dit gegeven plus een aantrekkende winstgroei lijken de ingrediënten voor een positieve stemming op de financiële markten in 2020.

Monetair beleid

De grote drie centrale banken, de Federal Reserve, de ECB en de Bank of Japan zullen effecten blijven opkopen. In de grafiek is te zien dat de balansafbouw van de Federal Reserve in 2019 gestaakt is en de balans inmiddels weer groeit. Deze groei zal in 2020 doorzetten, hetzelfde geldt voor de ECB balans. De Japanse centrale bank heeft de voet nooit van het monetaire gaspedaal gehaald.

Afb.: Balansen centrale banken groeien weer, ook in 2020 zet dit door

Bankbalansen

Handel kan weer aantrekken, winstgroei ook

Als gevolg van het nakende handels(deel)akkoord tussen de Verenigde Staten en China, verwacht Optimix dat de wereldhandel in 2020 zal aantrekken. Dit komt met name ten goede aan de maakindustrie en de op export georiënteerde ondernemingen in Europa en de opkomende markten. In Europa zal de winstgroei tussen de 5% en 10% liggen. De opkomende markten zullen na de winstkrimp in 2019 herstellen, daar verwacht Optimix een winstgroei van 10% à 15%, voor de Verenigde Staten wordt een winstgroei tussen de 5% en 10% verwacht.

Beleggingsbeleid

Met de mooie koersuitslagen van 2019 valt niet te ontkennen dat de financiële markten deels vooruitgelopen zijn op het aantrekken van de economische groei en de bedrijfswinsten. Daarom start Optimix het nieuwe jaar licht onderwogen in aandelen. Het accent wordt gelegd op aandelen met een bovengemiddelde en stabiele winstgevendheid, een gezonde balans en een aantrekkelijke waardering zoals bijvoorbeeld bandenfabrikant Bridgestone en bekende namen als Apple en Unilever.

Aandelen aantrekkelijker dan obligaties

Ondanks de opgelopen waarderingen, ogen aandelen nog steeds aantrekkelijk vergeleken met obligaties. In tegenstelling tot het couponrendement op veel staats- en bedrijfsobligaties is het dividendrendement op aandelen nog wel aantrekkelijk. Met name in Europa steekt het gemiddeld dividendrendement van 3,5% mooi af tegen de negatieve obligatierendementen.

Waar liggen de risico's in 2020?

De risico’s voor 2020 komen met name uit de politieke hoek. De vraag wie de volgende Amerikaanse president wordt, zal de financiële markten steeds meer bezighouden en voor (kortstondig) tumult zorgen. Handelsconflicten kunnen het plaatje verstoren. Stel dat president Trump na een (deel)akkoord met China zijn pijlen op Europa richt, dan zou het scenario van een aantrekkende wereldhandel en economische groei ernstig verstoord raken. In dat geval zou de malaise in de maakindustrie kunnen overslaan naar de rest van de economie en blijft het door Optimix verwachte winstherstel uit.

Teleurstellingen en de onvermijdelijke koersdipjes horen bij beleggen. In het huidige beleggingsklimaat kunnen zij juist gezien worden als kansen om de aandelenweging te verhogen. Aandeelhouders van winstgevende ondernemingen worden op de lange termijn immers altijd beloond voor het verschaffen van risicokapitaal. Naast een goede selectie zijn tijd en vasthouden aan de uitgestippelde koers, essentiële ingrediënten voor goede beleggingsresultaten op de lange termijn.