Monex: Dollar verzwakt in 2020, euro kan aantrekken

Rankoberich
Ranko Berich

De Amerikaanse dollar zal in 2020 verzwakken door een vertraging van de Amerikaanse economie en een dovish Federal Reserve, meent Ranko Berich, Head of Market Analysis bij Monex Europe in zijn 2020-outlook voor de verschillende valuta's. Door een afnemende vraag naar safe haven valuta’s zullen G10- en EM-valuta’s voldoende ruimte hebben om zich te herstellen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, hoewel de omvang van deze ruimte van geval tot geval sterk verschilt.

Een zachte landing voor USD in 2020

De sterke Amerikaanse dollar was het FX-thema in 2019. De twee belangrijkste aanjagers van het sterke dollarklimaat waren de Amerikaanse economische outperformance en de vraag naar Amerikaanse safe haven activa. In 2020 zullen beide factoren afnemen naarmate de handelsspanningen afnemen en de Amerikaanse economie er minder rooskleurig begint uit te zien. Sterke Amerikaanse consumentenbestedingen kunnen een recessie in de VS voorkomen, maar om de groeicijfers van 2019 op peil te houden, is een onwaarschijnlijke toename van de bedrijfsinvesteringen vanaf het huidige, krimpende, niveau nodig.

Daarnaast is de kans groot dat het ruime monetaire beleid dat de Fed vorig jaar in gang heeft gezet een dovish vervolg in 2020 krijgt. De markten kunnen hierdoor minder bereidwillig zijn toekomstige renteverhogingen van de Fed in te prijzen en de dollar zal dan minder snel reageren op mogelijke verbeteringen in de Amerikaanse economie. Volgens Monex zal dit ook leiden tot een zwakkere Amerikaanse dollar in 2020.

De groeivertraging in verschillende grote economieën betekent echter ook dat de greenback waarschijnlijk een zachte landing zal kennen en niet dat de sterke dollar van het afgelopen anderhalf jaar een dramatisch einde tegemoet gaat.

Euro gevangen in kruisvuur wereldhandel

Het zat de euro in 2019 niet mee, ondanks dat het jaar begon met een positief vooruitzicht. Aan het begin van het jaar verwachtte de ECB een herstel van de tijdelijke tegenslag in H2 2018. De ECB voorspelde dat het groeiherstel voldoende zou zijn om het aankoopprogramma voor activa (APP) in december 2018 te beëindigen en de rentetarieven in de tweede helft van 2019 te normaliseren. In plaats daarvan kwam de eurozone economie vast te zitten in de toegenomen handelsspanningen tussen de VS en China, de aanhoudende Brexit-onzekerheid, de gesynchroniseerde monetaire versoepeling als gevolg van een vertragende wereldeconomie en de Amerikaanse dreiging van importtarieven op Europese auto’s. Door de groeiende afname van de buitenlandse vraag en de dalende binnenlandse inflatieniveaus en -verwachtingen had de ECB geen andere keus dan de verslechterende omstandigheden te compenseren met een verdere monetaire versoepeling. Er werd een breed scala aan traditionele en onconventionele instrumenten toegpast, variërend van renteverlagingen tot de hervatting van het APP.

De combinatie van lagere relatieve rendementen en de toenemende economische onzekerheid heeft gezorgd voor een verlenging van de neerwaartse trend van de euro, die begin 2018 begon, in plaats van de verwachte opleving in de tweede helft van 2019. De koers van de euro was echter ook onderhevig aan historisch lage niveaus van volatiliteit, vergelijkbaar met die in 2007 en 2014. Een verklaring hiervoor ligt in de toegenomen liquiditeit door de wereldwijde versoepeling van het monetaire beleid in combinatie met de zelfgenoegzaamheid van de markt. In 2020 verwacht Monex dat de euro deze trend zal doorbreken, omdat naar verwachting de handelsspanningen tussen de VS en China zullen afnemen en ondanks dat er al een brede monetaire stimulering plaatsvindt. Maar voor een werkelijke structurele opleving van de euro zal er meer moeten gebeuren.

Verbetering wereldeconomie zal goed uitpakken voor EMFX

Voor de valuta in de opkomende markten (EM) is de ontwikkeling van de handelsbetrekkingen tussen de VS en China van doorslaggevend belang, omdat de wereldeconomie serieuze tegenwind blijft houden als er geen doorbraak in de handelsbesprekingen komt. Bovendien zal het monetaire beleid van de Fed in 2020 essentieel zijn voor de beoordeling van de diepte van de verdere monetaire versoepeling door de centrale banken in de opkomende markten. Een dovish Fed beperkt de impact van monetaire versoepeling in de opkomende markten. Groei zal het hoofdthema zijn voor EMFX- en EM-beleggers in 2020. Op basis hiervan denkt Monex dat RUB, INR en BRL de best presterende EM-valuta's zullen zijn in 2020, terwijl de opleving in TRY en ZAR afhankelijk zal zijn van het wegnemen van het eigen risico en de brede zwakte van de USD.

Populairste valuta's rendementen december 2018-december 2019

Valutakoersen