Standard Life: Fed wil beleid normaliseren, ondanks lage inflatie

Centrale banken, de Fed voorop, willen het monetaire beleid normaliseren nu de economische data over de wereldeconomie verbeteren. Maar de hardnekkig lage inflatie zorgt ervoor dat economen daar toch wel hun vraagtekens bij zetten. Is hier sprake van een mogelijke beleidsfout? Jeremy Lawson, hoofdeconoom bij Standard Life Aberdeen Investments, geeft in zijn wekelijkse nieuwsbrief aan waarom de markt een (beperkte) normalisering kan absorberen.

Synchroon op een krappere tour

De wereldeconomie lijkt zich op te maken voor de eerste synchrone verkrapping door de grote centrale banken sinds de financiële crisis. Hoewel dit natuurlijk een beetje vrees met zich meebrengt, blijkt uit recente data dat een beleidsfout niet in de maak is. Er zit natuurlijk enige vertraging in de data voordat een beleidsfout uit de gegevens zou blijken, maar in de VS en China, waar de rentes dit jaar geleidelijk zijn verhoogd, vertonen de leidende indicatoren, zoals arbeidsmarktgegevens en consumentensentiment, een gestage verbetering en dat stelt toch wel gerust.

Markt onbewogen onder haviken

De beleidsmakers binnen de Fed zijn vastbesloten om het beleid geleidelijk te normaliseren, gesteund door de economische groei, verbetering van de arbeidsmarkt en de gestaag stijgende koersen op de financiële markten. Volgens Lawson kunnen de reële economie en de financiële markten een normalisering aan. De agressievere toon van de Fed eerder dit jaar heeft noch de economie, noch de beurskoersen, van de wijs gebracht. Zelfs twee orkanen kunnen de economie niet van zijn groeipad blazen. Lawson houdt vast aan de verwachting dat de Fed de rente met 25 basispunten zal verhogen.

Welke indicatoren zijn van belang?

Lawson houdt een aantal indicatoren nauwlettend in het oog om te bepalen of de Fed toch niet een fout maakt, waardoor zij in 2018 zou moeten afzien van verdere renteverhogingen:

1. Arbeidsmarkt en consumentensentiment
Voorafgaand aan eerdere recessies piekte het aantal tijdelijke contracten minimaal een jaar tevoren, terwijl ook de aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de maanden eraan voorafgaand begonnen op te lopen. Lawson wijt de recente stijging van uitkeringsaanvragen aan de orkanen Harvey en Irma en het aantal tijdelijke contracten heeft nog niet gepiekt maar stijgt nog altijd. Hetzelfde geldt voor het consumentensentiment dat een jaar voorafgaand aan recessies piekt, maar het consumentensentiment lijkt zijn hoogtepunt nog niet te hebben bereikt en stijgt gestaag verder. Ook geen reden tot bezorgdheid, volgens Lawson.

2. Kredietvoorwaarden en financiële markten
Kredietvoorwaarden van banken worden per saldo krapper voorafgaand aan recessies, maar de laatste maanden treedt hierin juist verlichting op. Indicatoren over de financiële markten lijken evenmin op een beleidsvergissing te wijzen. De enige signalen die wijzen op mogelijk teveel verkrapping zijn afkomstig van de huizen- en automotivemarkt. De in dit jaar teruglopende verkopen in deze sectoren geven reden tot zorg. Maar voor de huizenmarkt wordt een verbetering verwacht in 2018.

Vooralsnog concludeert Lawson dat de recente macro-economische data niet duiden op een beleidsfout.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.