Schroders: Kan coronavirus het wereldwijde herstel doen ontsporen?

China handelt snel om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, maar het risico op economische ontwrichting is groot, stellen Piya Sachdeva en Azad Zangana, economen bij Schroders.

De bezorgdheid over de verspreiding van het coronavirus groeit naarmate het aantal dodelijke slachtoffers en besmettingen toeneemt. In een poging om de uitbraak van het virus in te dammen zijn reisbeperkingen voor ongeveer 40 miljoen mensen rond Wuhan, in de provincie Hubei in China, van kracht. Er zijn echter gevallen van het virus bevestigd in 13 andere landen/regio's zoals Frankrijk en de VS.

De uitbraak van het virus heeft het beleggerssentiment aangetast, aangezien risicodragende activa zoals aandelen het moeilijk hebben en de vraag naar ‘safe haven’-activa, zoals goud en staatsobligaties, is toegenomen. Intussen is de prijs van Brent ruwe olie voor het eerst sinds de escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten gedaald tot onder de USD 60 per vat.

Wat zijn de economische gevolgen?

De verstoring van de vraag als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is aanzienlijk voor China, maar voor de wereldeconomie is de verstoring van de toeleveringsketens minstens even belangrijk, zo niet belangrijker. De timing van de uitbraak is ongelukkig, aangezien deze samenvalt met de Chinese nieuwjaarsfeesten. Dit is het grootste jaarlijkse menselijke migratie-evenement, met miljoenen mensen die reizen, waardoor de insluiting van het virus problematisch wordt.

Maar vanuit een productiestandpunt zouden de fabrieken tijdens de viering toch al gesloten zijn. De autoriteiten hebben een verlenging van de vakantieperiode met drie dagen aangekondigd, maar het risico bestaat dat de sluitingen worden verlengd. Zelfs wanneer de productie wordt hervat, kunnen de fabrieken hun productie niet op peil houden.

De uitbraak van het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) in 2002-2003 laat zich waarschijnlijk het beste vergelijken met de uitbraak van het coronavirus. SARS duurde ongeveer negen maanden en had 800 dodelijke slachtoffers als gevolg. Volgens onderzoek wordt ingeschat dat SARS de groei van het BBP in China met één tot twee procentpunten heeft doen dalen.

Ter vergelijking: de uitbraak van het coronavirus duurt pas een aantal weken, maar de Chinese autoriteiten hebben deze keer sneller gehandeld om het reizen te beperken. Ondanks hun inspanningen verspreidt het coronavirus zich sneller omdat het besmettelijk is tijdens de langere incubatieperiode (voor het verschijnen van de eerste symptomen), hoewel het sterftecijfer in dit stadium lager ligt - minder dan een derde van SARS.

Op korte termijn zullen de beperkingen op reizen en de bezorgdheid van het grote publiek de vraag van de huishoudens in China waarschijnlijk temperen en het toerisme doen afnemen. In combinatie met de potentiële vertraging bij bedrijven die terugkeren naar een normale productie, neemt het risico toe dat de groei in China in het eerste kwartaal onder de 6% op jaarbasis komt te liggen.

Voor de rest van de wereld zou, gezien de gematigde groei, de mogelijke verstoring die in de komende maanden wordt veroorzaakt een wijdverbreid effect kunnen hebben. China is nu belangrijker dan ooit voor de wereldeconomie. Ten tijde van de SARS-uitbraak in 2002 maakte China 4,2% van de wereldeconomie uit en droeg het land 18% bij aan de groei van het mondiale BBP. In 2018 was het aandeel van China in het mondiale BBP gestegen tot 15,8%, waarbij 35% van de mondiale groei afkomstig was uit China.

Risico's kunnen monetair beleid verder versoepelen

Als de uitbraak nog geruime tijd aanhoudt, zullen de verstoringen negatieve gevolgen hebben voor de handelspartners, met name voor de rest van Azië, Australië en mogelijk ook voor Europa. Het herstel van de wereldwijde productie, dat net begonnen is, dreigt nu te ontsporen.

Voor de beleidsmakers is de primaire doelstelling om de uitbraak zo snel mogelijk in te dammen. Overheden kunnen een bijdrage leveren aan de ondersteuning van de vraag in China en het bedrijfsleven elders. Waar de centrale banken nog speelruimte hebben, kunnen zij worden opgeroepen om het beleid verder te versoepelen.