Pictet barometer: Viraal gaan

Asset-allocatie: verdedigingen ondersteunen

Beleggers proberen grip te krijgen op de waarschijnlijke impact van het coronavirus die zich snel uitbreidt in China.

De uiteindelijke impact van het virus is nog steeds onduidelijk voor epidemiologen: ze hebben nog geen goed begrip van hoe besmettelijk en dodelijk het virus werkelijk is en in welke mate het kan worden verspreid voordat het slachtoffer symptomen vertoont. Het zou zomaar meer dan een variatie op de seizoensgebonden griepvirus kunnen zijn. Of iets totaal kwaadaardiger - de Wereldgezondheidsorganisatie heeft het gecategoriseerd als een wereldwijde urgentie. Voorlopig trekken beleggers parallellen met de vorige grote coronavirusepidemie, SARS in 2003, die zich vanuit China heeft verspreid (zie afbeelding 2). Vervolgens reageerde de markt aanvankelijk heftig, als gevolg van de hoge sterftecijfers van SARS en de onmiddellijke negatieve effecten ervan op de Chinese economie. Maar omdat de epidemie snel onder controle was, was het herstel net zo scherp en de economische impact per saldo op jaarbasis gering. Een soortgelijk resultaat zou positief kunnen uitpakken voor de opkomende markten. Toch zijn er verschillen tussen de actuele situatie en de gebeurtenissen in 2003. Het coronavirus lijkt minder dodelijk, maar is ook moeilijker onder controle te krijgen. Van cruciaal belang is dat het aandeel van China in de wereldeconomie vier keer groter is dan in 2003.

De Amerikaanse Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell heeft al gezegd dat hij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdt, net als zijn collega's in de wereld. De centrale bank van China injecteerde in alle urgentie liquiditeiten om de klap op haar markten te verzachten toen de handel na het Chinees Nieuwjaar hervatte. Maar fiscale maatregelen zullen waarschijnlijk een directer effect hebben op de bredere economie. De Chinese overheid heeft de belastingtarieven tijdens de SARS-crisis verlaagd en zal waarschijnlijk soortgelijke maatregelen nemen om de klap van de binnenlandse vraag en de productie op te vangen als de quarantaine periode aanzienlijk langer duurt dan de nieuwe maanjaar feestdagen. Later in het jaar zullen de infrastructurele investeringen zich waarschijnlijk in een sneller tempo opvolgen. Om die reden behouden we onze neutrale houding ten opzichte van aandelen, maar verhogen we onze weging in meer defensieve assets en wijzigen wij onze positie ten opzichte van obligaties van neutraal naar onderwogen.

Afgezien van de risico's van het coronavirus, met name voor Aziatische economieën, registreert ons bedrijfscyclus model een breed gebalanceerd beeld voor een groot aantal landen in de wereld, hoewel de situatie in de VS er optimistischer uitziet. De stemming van het bedrijfsleven heeft zich grotendeels hersteld ten opzichte van het dieptepunt van het vorige jaar. Ons waardering model signaleert rode vlaggen in de Amerikaanse aandelenmarkt. De Britse en Japanse aandelenmarkten daarentegen worden in verhouding tot hun fundamentals nog steeds tegen aantrekkelijke prijzen verhandeld. Na een massieve rally lijkt goud duur te zijn, hoewel het in een context van onbeduidend rendement en overdadige risico's een aantrekkelijk geprijsde dekking blijft.

Onze liquiditeit cijfers in de vorm van USD 1,2 biljoen aan monetaire injecties door de centrale bank - gelijkwaardig aan circa 2 procent van de wereldwijde bbp - raming voor dit jaar, zijn over het algemeen stabiel. De markt prijsstelling gaat echter uit van meer stimuli, wat een recept zou kunnen zijn voor teleurstelling, hoewel de reactie van China op het coronavirus dit wellicht nog kan compenseren. Onze technische indexen blijven groen knipperen, vooral nu positieve seizoensgebonden factoren een rol spelen. Voor een handjevol assets gaan er alerts aan: high yield obligaties, technologieaandelen en de Mexicaanse peso lijken volgens onze modellen in te grote hoeveelheden te zijn gekocht.

Aandelenregio's en sectoren: zoeken naar waarde

Het breken van records komt vaak voor in de wereldwijde aandelenmarkten en januari was daarop geen uitzondering. De MSCI All Country World Index en de S&P 500 kenmerkten de maand door nieuwe pieken.

Aandelen lijken daarom enigszins duur geprijsd, omdat de waarderingen moeilijker te rechtvaardigen zijn vanwege de toenemende bezorgdheid over de waarschijnlijk negatieve economische impact van het coronavirus.

In een dergelijk klimaat zijn wij van mening dat 'value’-aandelen aantrekkelijker zijn dan hun 'groei'-peers. Dat betekent een overwogen positie in financials. Ze behoren tot de goedkoopste aandelensegmenten en zullen ook voordeel hebben van de stimuli van de centrale bank.

We zijn daarentegen onderwogen in de sector duurzame consumptiegoederen. Dit is niet alleen volgens ons waarderingsmodel de duurste sector, maar waarschijnlijk ook de sector die de grootste negatieve invloed zal ondergaan van het coronavirus. Vooral bedrijven in China zullen zwaar worden getroffen, niet in de laatste plaats omdat door quarantaines en angst voor infecties mensen gedwongen worden thuis te blijven. Het zal ook bredere consequenties hebben zoals minder Chinese toeristen die in hotels verblijven en luxeartikelen in andere landen kopen. (Volgens de gegevens van de consultant McKinsey, vertegenwoordigen Chinese consumenten een derde van de wereldwijde markt op het gebied van persoonlijke luxeartikelen).

Los daarvan blijven we gevoelig voor de aantrekkingskracht van Britse aandelen, waarin de belegging ondersteund wordt door een stabielere politieke situatie en het vermogen van de markt om gezonde inkomsten te genereren - de FTSE 100 genereert een dividend van ongeveer 4,7 procent, vergeleken met 1,8 procent voor de S&P 500.

Ook blijft onze voorkeur uitgaan naar de eurozone in plaats van Amerikaanse aandelen. In de VS staat de risicopremie op aandelen - een schatting van het aandelendividend ten opzichte van risicovrije rente - op 5,4 procent, aanzienlijk lager dan de 8 procent op de Duitse markt. Hoewel de Duitse economie de afgelopen maanden geleden heeft onder handelsconflicten, is er reden tot optimisme. De Europese consumptie is solide, de retail omzet op jaarbasis groeit met meer dan 2 procent en hypotheken vestigen nieuwe records. Het sentiment van Duitsland is ook gestegen; als harde data dit naar onze verwachting bevestigen, zouden de Europese aandelenmarkten hiervan voordeel moeten hebben.

In feite lijken de VS in vrijwel alle metingen duur. De Amerikaanse P/E-groei (PEG) ratio (P/E gedeeld door de consensus met betrekking tot geraamde winstgroei) heeft het afgelopen jaar een record gevestigd. Het is een tandje minder dan 1,8 in vergelijking met een langtermijngemiddelde van 1,25, wat bijna een beweging vertegenwoordigt van vier standaardafwijkingen (zie afbeelding 3).

Lage waarderingen zijn echter niet de enige overweging bij investeringsbeslissingen en in het geval van de VS zijn er volgens ons redenen om neutraal te blijven in plaats van negatief. Ten eerste bestaat de kans dat de economie weer aantrekt. De woningsector trekt aan, gestimuleerd door de lagere hypotheekrente en voortekenen die duiden op een herstel op het gebied van beleggingen in commercieel vastgoed wekken vertrouwen. Ten tweede blijft de Fed zeer ondersteunend. Ten derde is het de meeste bedrijven gelukt de weliswaar naar beneden bijgestelde verwachtingen van analisten te overtreffen, hoewel het kwartaalresultaat tot nu toe lagere winsten heeft gepubliceerd.

Vastrentende waarden en valuta's: enkele hedges afsluiten

Hoewel we optimistisch zijn over de wereldeconomie op de middellange termijn, zijn we voorzichtiger met betrekking tot de vooruitzichten op korte termijn. Daarom blijven we verschillende defensieve assets aanhouden.

Zo blijven wij overwogen in goud. Traditioneel beschermt dit potentieel tegen een economische dip. Bovendien kan verwacht worden dat het edelmetaal ondersteund wordt door de lage effectieve rentes; de goudprijs is geneigd te stijgen wanneer de effectieve rentes dalen. In de VS komt de inflatie neutrale rente op staatsobligaties met een looptijd van vijf jaar dicht in de buurt van een zevenjarig laagterecord van ongeveer -0,7 procent. We behouden ook een bovengemiddelde blootstelling aan de Zwitserse frank - een valuta die meestal gedijt onder slechtere economische omstandigheden.

Wereldwijd overzicht: aandelen hebben het moeilijk

Aandelen maakten aan het begin van het jaar een volatiele start. De MSCI All Country World-index steeg tot hoogterecords alvorens aan het eind van de maand te kenteren en in het rood te sluiten. Het sentiment werd beïnvloed door het nieuws over de verspreiding van het coronavirus in China en de andere landen.

De Chinese aandelenmarkt was gesloten gedurende de lange nieuwe maanjaar feestdagen in de laatste week van januari, maar de Hang Seng-index van Hongkong daalde in slechts twee dagen met meer dan 5 procent en zakte bijna tot een tweemaands laagterecord (zie afbeelding 5). De opkomende markten in bredere zin sloten de maand januari uitgedrukt in lokale valuta’s nagenoeg 3 procent lager.

Wereldwijd overzicht: aandelen hebben het moeilijk

Aandelen maakten aan het begin van het jaar een volatiele start. De MSCI All Country World-index steeg tot hoogterecords alvorens aan het eind van de maand te kenteren en in het rood te sluiten. Het sentiment werd beïnvloed door het nieuws over de verspreiding van het coronavirus in China en de andere landen. De Chinese aandelenmarkt was gesloten gedurende de lange nieuwe maanjaar feestdagen in de laatste week van januari, maar de Hang Seng-index van Hongkong daalde in slechts twee dagen met meer dan 5 procent en zakte bijna tot een tweemaands laagterecord (zie afbeelding 5). De opkomende markten in bredere zin sloten de maand januari uitgedrukt in lokale valuta’s nagenoeg 3 procent lager.

Wereldwijd overzicht: aandelen hebben het moeilijk

Aandelen maakten aan het begin van het jaar een volatiele start. De MSCI All Country World-index steeg tot hoogterecords alvorens aan het eind van de maand te kenteren en in het rood te sluiten. Het sentiment werd beïnvloed door het nieuws over de verspreiding van het coronavirus in China en de andere landen.

De Chinese aandelenmarkt was gesloten gedurende de lange nieuwe maanjaar feestdagen in de laatste week van januari, maar de Hang Seng-index van Hongkong daalde in slechts twee dagen met meer dan 5 procent en zakte bijna tot een tweemaands laagterecord (zie afbeelding 5). De opkomende markten in bredere zin sloten de maand januari uitgedrukt in lokale valuta’s nagenoeg 3 procent lager.

Amerikaanse aandelen zijn aan het eind van de maand ook gedaald, maar slaagden erin net in de groene cijfers te blijven. Van de 226 S&P 500-bedrijven die de cijfers van het vierde kwartaal al hebben gepubliceerd, slaagde volgens Refinitiv Lipper Alpha Insight-gegevens 69,5 procent er in hoger te scoren dan de winstramingen.

In de wereldwijde sectoren hadden de energieaandelen het meest te lijden als gevolg van een daling van 8 procent uitgedrukt in lokale valuta, aangezien de olieprijs met 13 procent was gedaald. Ook materialen en grondstoffen werden getroffen. Technologie en nutsvoorzieningen hebben daarentegen solide winsten gegenereerd.

De vastrentende markten hadden voordeel van onzekere beleggers, met name de staatsobligaties in de markten in de geïndustrialiseerde landen. US Treasuries leverden in januari meer dan 2 procent op.

De dollar had ook een goede maand en steeg 1 procent ten opzichte van een handelsgewogen valutamandje. Valuta's in de opkomende markten, zoals de Zuid-Afrikaanse rand, werden bijzonder hard getroffen toen beleggers zich bezorgd maakten over de verspreiding van het coronavirus en de economische gevolgen daarvan. De Australische dollar werd ook zwaar getroffen en daalde met bijna 5 procent tot een tienjaars laagterecord.

Goud daarentegen had voordeel van de safe haven stromen en steeg met circa 4 procent.