T. Rowe Price: Drie uitdagingen voor beleggers in het nieuwe decennium

De twintiger jaren van deze eeuw gaan beleggers voor andere uitdagingen stellen. Volgens Yoram Lustig, hoofd multi-asset solutions, EMEA, bij T. Rowe Price, zal het komende decennium worden gekenmerkt door lagere rendementen en hogere volatiliteit. De uitdaging is om rendement te genereren in een laagrenderende markt, aandelenrisico te spreiden en tegelijkertijd zich voor te bereiden op het einde van de cyclus. Dat vraagt een nieuwe, frisse kijk op beleggen, actieve strategieën, specifieke alpha en een multi-asset benadering.

Het afgelopen decennium was een toptijd voor beleggers. De MSCI All Country World Index is bijna 146% gestegen en de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index meer dan 49%. De reële rendementen lagen nog hoger, omdat de inflatie uitzonderlijk laag was. Maar het komende decennium lijkt anders te worden. De rendementen zullen bescheiden blijven en vroeg of laat valt er een recessie te verwachten, hoewel Lustig niet verwacht dat de bullmarkt al in 2020 eindigt. Wel moeten beleggers zich voorbereiden op het einde van de huidige cyclus. Dat stelt hen voor drie uitdagingen:

 • Hoe rendement te generen in een omgeving van laagrendement?
 • Hoe aandelenrisico te spreiden?
 • Hoe belegd te blijven en toch voorbereid zijn op het einde van de cyclus?

  1. Rendement in laagrenderende markten

  Waardering is van belang. Hogere prijzen vandaag, betekenen lagere rendementen morgen. Passieve strategieën doen het met name goed bij stijgende markten. Maar in perioden van lage, of negatieve rendementen zijn ze minder succesvol. Beleggers hebben drie keuzes: neerwaarts bijstellen van hun rendementsverwachtingen, wijziging van de portefeuille samenstelling, en/of actief beheer.

  Drie beleggingsopties

 • Actief beheer - Met afnemende monetaire stimulans zal de volatiliteit toenemen. Dat vergroot de kans op afwijkende prijsstellingen en biedt mogelijkheden voor actief beheer.
 • Groeipremie - Assets met een bovengemiddelde groei garanderen een premie. Onder meer opkomende markten bieden een hoger groeipotentieel.
 • Alternatives - Als de rendementen op traditionele beleggingen matig zijn, kunnen beleggers kijken naar alternatieve rendementsbronnen.

  2. Aandelenrisico spreiden

  Het belangrijkste risico - en tegelijk de drijfveer van het rendement - in de meeste portefeuilles is het aandelenrisico. Voor zeer langetermijnbeleggers met stalen zenuwen speelt dat minder een rol. Maar ieder ander doet er goed aan om het aandelenrisico te spreiden. Dat kon voorheen door langlopende staatsobligaties, die negatief gecorreleerd zijn met aandelen. Maar de mooie rendementen daarop zijn ondertussen al lang voorbij. Spreiding naar obligaties levert niets meer op. Voor veel staatsschuld moeten beleggers zelfs betalen.

  Drie beleggingsopties

 • Staatsobligaties - dit schuldpapier biedt weliswaar weinig rendement, maar zorgt nog wel voor spreiding van het aandelenrisico.
 • Valuta’s - in sommige gevallen leveren valuta’s lage correlatie op met aandelenmarkten. Met name de US dollar en Japanse yen fungeren als veilige havens, die goed presteren als de aandelenmarkten het slecht doen.
 • Specifieke alpha - Actieve alpha kan gezocht worden door bottom-up selectie. Alpha kan een spreidingsbron zijn, wat het aandelenrisico beperkt en tegelijkertijd de prestaties verbetert.

  3. Beleggen terwijl einde cyclus nadert

  Niemand weet wanneer en hoe diep een volgende recessie zal zijn. Beleggers doen er goed aan te hopen op een oppervlakkige, maar zich voor te bereiden op een diepe terugval. Er komen vier ‘D’s’ op ons af: demographics, debt, disruption, en disorder. Er treedt vergrijzing op in de ontwikkelde landen. De schuldpositie is ongekend hoog. Technologie zorgt voor allerlei ontwrichtende ontwikkelingen en op politiek terrein is er sprake van wanorde waarbij ongelijkheid, populisme en handelsconflicten zorgen voor onzekerheid en volatiliteit. Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar de mensheid voor staat. De investeringen die nodig zijn voor een groene transitie kunnen fungeren als een stimulans voor de economie. Als dit gebeurt, terwijl de productiviteit toeneemt, kan het ertoe leiden dat de wereldeconomie een recessie weet te vermijden.

  Drie beleggingsopties

 • Strategieën om staartrisico te verminderen - Beleggen en ondertussen het neerwaarts risico beperken is een grote uitdaging. Een gespreid mandje met derivatenstrategieën kan helpen.
 • Multi-asset beleggen - Waarde kan verkregen worden door asset-selectie in diverse categorieën. Er zijn ook andere bronnen van rendement, zowel alpha als beta. Als de toekomst onzeker is, is het goed om een dynamische gespreide blootstelling te zoeken aan diverse rendementsbronnen.
 • ESG - Een aspect van de groene revolutie is dat beleggers in toenemende mate op zoek zijn naar bedrijven die erkennen dat aandeelhouders niet hun enige stakeholders zijn. ESG-factoren op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur kunnen op de lange termijn worden gecompenseerd naarmate zij meer voldoen aan het wereldwijde streven naar duurzaamheid en het aanpakken van de uitdagingen waarvoor de mensheid zich gesteld ziet. Aandelen van ESG-conforme bedrijven zouden een premie kunnen krijgen omdat zij de wereld helpen een aantal van haar grootste uitdagingen het hoofd te bieden.

  De uitdagingen waar beleggers voor staan hebben een langetermijnkarakter. Op korte termijn verwacht Lustig niet dat de bullmarkt ten einde loopt, of dat een recessie binnen 12 maanden zal optreden. Het is goed om macro-data nauwlettend in de gaten te houden en om veranderingen op het gebied van de demografische ontwikkeling, schuld, disruptie en politieke wanorde te monitoren omdat zij een enorme impact op de financiële markten kunnen hebben.