Voor de Aziatische obligatiemarkten ziet 2020 er rooskleurig uit

NN Investment Partners (NN IP) verwacht dat de Aziatische obligatiemarkten, na een sterk 2019, zullen blijven profiteren van een gunstig beleggerssentiment, omdat de onderliggende economische groei in de regio in 2020 zal stabiliseren. Ontwikkelingen die dit jaar van invloed kunnen zijn op het marktsentiment, zijn onder meer de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de afronding van de Brexit en voortdurende handelsruzies.

Joephuntjens
Joep Huntjens

Vanwege de Wuhan-coronacrisis maken beleggers zich bovendien grote zorgen over de Chinese vraag in het eerste kwartaal van dit jaar. Hoewel deze gebeurtenissen zullen zorgen voor meer volatiliteit op de financiële markten, zijn de kredietmarkten nog steeds aantrekkelijk, omdat de wereldwijde liquiditeit naar verwachting gunstig blijft voor de risicobereidheid. NN IP gaat daarnaast uit van verdere ESG-integratie in Azië, omdat beleggers steeds meer prioriteit geven aan duurzaamheid in hun portefeuilles.

NN IP verwacht dat vooral Aziatische hoogrentende obligaties zullen profiteren van sterkere technische factoren, omdat het aanbod na de stevige pijplijn van 2019 normaliseert. Ook houdt de instroom in Azië waarschijnlijk aan, vanwege de verdere ‘zoektocht naar rendement’ in opkomende markten. De risicopremies op Aziatische hoogrentende obligaties zijn nu ongeveer twee keer zo hoog als die op Amerikaanse hoogrentende obligaties met een vergelijkbare rating. Daarnaast hebben ze doorgaans een kortere looptijd dan de Amerikaanse obligaties, wat resulteert in een lager renterisico. “Deze categorie is geschikt voor beleggers met een hogere risicobereidheid en voor beleggers die bereid zijn te investeren voor de middellange tot lange termijn”, aldus Joep Huntjens, head of Asian fixed income bij NN IP.

Onder emittenten van Aziatische hoogrentende obligaties heeft NN IP op dit moment een voorkeur voor Chinese vastgoedbedrijven. De verhouding tussen vraag en aanbod is voor Chinese vastgoedobligaties gezond, terwijl ook de gemiddelde verkoopprijs en volumes gunstig zijn. “Hoewel de liquiditeit op het Chinese vasteland nog beperkt is, hebben vastgoedbedrijven relatief beter toegang tot financiering en kunnen ze een deel van hun grondbank of projecten verkopen als financiering moeilijk wordt. Er is dus een lager risico op wanbetaling”, legt Huntjens uit.

Voor beleggers die een lagere volatiliteit willen, zijn ook hoogwaardige bedrijfsobligaties die zijn genoteerd in de Singaporese dollar aantrekkelijk. Deze bieden een relatief goed rendement in vergelijking met obligaties die in de Amerikaanse dollar luiden. De rentes op Singapore-dollarobligaties met een middellange looptijd zijn in 2019 nog niet half zo hard gedaald als die op Amerikaanse staatsobligaties. Daarmee is het instapmoment voor obligaties in de Singaporese dollar gunstiger. Deze categorie profiteert bovendien van een relatief kleiner aanbod bij een grote vraag van beleggers, waardoor de technische factoren gunstig blijven. NN IP verwacht daarnaast dat beleggers dit jaar wereldwijd - dus ook in Azië - meer gebruik zullen maken van ESG-criteria (milieu, maatschappij en governance). Wij baseren ons hierbij op de resultaten van ons recente onderzoek naar verantwoord beleggen. Hieruit bleek dat 49% van de professionele beleggers voor wat betreft vastrentende waarden sterker wil inzetten op verantwoord beleggen. Bij NN IP zijn ESG-overwegingen al enkele jaren onderdeel van de beleggingsprocessen voor Aziatische obligaties, omdat wij ervan overtuigd zijn dat ESG-integratie resulteert in sterkere voor risico gecorrigeerde rendementen. “ESG beperkt niet alleen de risico’s, maar is ook een aanjager van de rendementen op zowel aandelen als obligaties”, concludeert Huntjens. “De ervaring leert dat de invoering van een grondige ESG-analyse beleggers geen rendement hoeft te kosten.”