Analisten Fidelity International: 90% bedrijven wereldwijd bezig met duurzaamheid

De start van het nieuwe decennium markeert een omslagpunt in hoe bedrijven denken over milieu-, sociale en bestuurlijke factoren (ESG). Bedrijven zien wereldwijd in dat het niet alleen fatsoenlijk is om met deze factoren rekening te houden, maar dat het ook zakelijke voordelen oplevert. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête die Fidelity International onder zijn eigen analisten houdt.

Maar liefst 90 procent van de Fidelity-analisten meldt dat sommige of alle bedrijven die ze volgen meer rekening houden met ESG. In 2019 was dat nog 70 procent. Doordat de bewustwording over klimaatverandering duidelijk is toegenomen en steeds meer bedrijven hun corporate governance daarop aanpassen, is deze trend inmiddels zichtbaar in de meeste sectoren en in alle regio's, ook in gebieden waar de aandacht voor ESG eerder leek te stagneren of zelfs af te nemen.

Elk jaar houdt Fidelity International een enquête onder zijn analisten van over de hele wereld om een beeld te krijgen van wat er in het bedrijfsleven speelt. In tegenstelling tot vele top-down macro-economische enquêtes begint deze analyse onderaan: de inzichten van ongeveer 15.000 individuele gesprekken met bedrijven worden samengevoegd om een totaalbeeld te vormen.

Uit de enquête komt naar voren dat de corporate governance over het algemeen verbetert en beleggers zich wereldwijd meer betrokken opstellen, maar dat bedrijven minder vooruitgang hebben geboekt als het gaat om de diversiteit in hun bestuur. De meeste Fidelity-analisten geven aan dat de besturen van de bedrijven die zij volgen weinig tot gemiddeld divers zijn en dat daarin vrijwel niets is veranderd ten opzichte van vorig jaar.

ESG hoger op de agenda in China... én in de VS

ESG speelt al langer een steeds grotere rol in Europa, maar ook in regio's zoals Azië – en in het bijzonder China – heeft het nu een nadrukkelijke plek veroverd op de agenda. Van de Fidelity-analisten meldt 80 procent een sterkere focus op ESG bij sommige of al hun bedrijven. Dit is een gigantische stijging: in 2019 gaf 63 procent aan dat ESG belangrijker werd en in 2018 was dit zelfs slechts 33 procent. Ruim 90 procent van de analisten van Fidelity in de VS en Canada signaleren een sterkere focus op ESG bij sommige of al hun bedrijven, tegenover slechts 57 procent in 2019.

Jenn-Hui Tan, hoofd Stewardship and Sustainable Investing bij Fidelity International: “Het is bemoedigend om bij Chinese bedrijven een ​​sterkere focus op ESG te zien. Dit is te danken aan een combinatie van factoren, waaronder het streven van de Chinese autoriteiten om het bestuur te verbeteren, de haast die bedrijven hebben om voordat de overheidssubsidies worden verlaagd te investeren in duurzame energiebronnen, en de roep van beleggers om meer transparantie over toeleveringsketens. Meer Chinese bedrijven overwegen nu om het dividend aan aandeelhouders te verhogen en om in gesprek te gaan met investeerders om meer kapitaal aan te trekken.”

“Zelfs in de VS groeit de belangstelling, ondanks het terugdraaien van milieuregels op federaal niveau. Duurzaamheid is weer terug nadat het in 2019 naar de achtergrond leek te raken. Het bedrijfsleven lijkt geïnspireerd doordat het Amerikaanse corporate governance-initiatief Business Roundtable een nieuwe definitie heeft geformuleerd van het maatschappelijk nut van bedrijven.”

Analistenaandelen
Bron: Analisten-enqûete Fidelity 2020

Wereldwijd sentiment nog steeds positief… maar nét aan

Vorig jaar voorspelden de analisten van Fidelity correct dat er in 2019 een einde zou komen aan de gesynchroniseerde groei, maar dat het niet tot een recessie zou komen. Voor 2020 gaan ze ervan uit dat het ondernemingsklimaat verbetert, maar slechts beperkt en in een langzamer tempo. De recessie lijkt opnieuw te zijn uitgesteld, althans tot 2021, dankzij de lage rentes, het herstel van de wereldhandel en een nog steeds sterke consument. Slechts 36 procent van de analisten meldt dat hun bedrijven zich voorbereiden op het einde van de cyclus, een daling ten opzichte van 49 procent een jaar geleden. In plaats daarvan verwachten de Fidelity-analisten een rustigere periode van 12 maanden voor alle bedrijfsfundamentals, ondanks dat de geopolitieke risico's aanhouden ​​en de volledige impact van het coronavirus nog onbekend is.

Fiona O'Neill, plaatsvervangend hoofd Equity Research bij Fidelity International: “In vergelijking met begin 2019 is de angst voor een recessie zeker afgenomen. Dat is vooral in China zo, waar slechts 27 procent van de analisten zegt dat bedrijven zich voorbereiden op het einde van de cyclus. Dat is aanzienlijk lager dan de 70 procent van afgelopen jaar. De bedrijfsinvesteringen die uit de enquête naar voren komen en de verrassende piek in het beoogde aantal medewerkers in alle sectoren en regio's (ondanks de al lage werkloosheid) suggereren zelfs dat veel bedrijven denken dat de cyclus kan worden verlengd.”

“De grote onbekende factor van dit moment is het coronavirus. Het is moeilijk om de duur of ernst van het coronavirus te bepalen. Momenteel beschouwen we de uitbraak als een verstoring van de Chinese economie voor de korte termijn, maar als men het virus in het tweede kwartaal niet onder controle krijgt, kan dat de wereldwijde vooruitzichten negatief beïnvloeden.”

Analistensentiment
Bron: Analisten-enqûete Fidelity 2020