T. Rowe Price: Wat is de impact van het coronavirus op obligatiemarkten?

De uitbraak van het coronavirus raakt de wereldeconomie. Het Global Fixed Income team van T. Rowe Price heeft geanalyseerd in hoeverre het virus impact heeft op de obligatiemarkten.<

Kenorchard
Kenneth Orchard

Hoofdpunten

 • De belangrijke centrale banken zullen waarschijnlijk niet op korte termijn reageren met een rentestap,
 • Locale obligaties in Azië zullen goed presteren. Voor valuta’s in de regio dreigt depreciatie,
 • De impact op de obligatiemarkten zal divers zijn.

  Centrale banken zijn afwachtend

  De groei van de wereldeconomie wordt ongetwijfeld geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Maar het blijft nog lang onduidelijk hoe lang en diep de impact zal zijn. De werkelijke impact zal pas na verloop van tijd duidelijk worden. Dat maakt dat de belangrijke centrale banken eerst een afwachtende houding aannemen.

  Volgens Kenneth Orchard, portfolio manager en lid van het Global Fixed Income team van T. Rowe Price, doet China momenteel aan crisismanagement. Op de middellange termijn zit er een reeks nieuwe stimuleringsmaatregelen aan te komen. Dat kan in de vorm van extra renteverlagingen, steunmaatregelen voor leningen aan midden- en kleinbedrijf, of gerichte overheidsstimulans zijn, bijvoorbeeld op het gebied van de infrastructuur.

  Op de wereldwijde obligatiemarkten wordt momenteel rekening gehouden met renteverlagingen als noodmaatregelen. Daardoor is de obligatierente verder omlaag geduwd. De korte kant van de Amerikaanse rentecurve weerspiegelt de verwachting dat de Fed in september de rente opnieuw zal verlagen. Orchard wijkt daarin af van de consensus in de markt. Het is volgens hem nog te vroeg om te concluderen dat er dit jaar renteverlagingen komen. De inversie van de rentecurve in de VS en Duitsland maakt het duur om dit schuldpapier aan te houden.

  Outperformance van lokaal Aziatisch schuldpapier

  De effecten van de groeivertraging in China worden voelbaar in de hele regio. Om die klap op te vangen, zullen centrale banken daar hun beleid versoepelen en liquiditeit verstrekken aan de markt. Thailand en Indonesië hebben de rente al verlaagd, Orchard verwacht dat Zuid-Korea en Maleisië zullen volgen, omdat hun economieën nauw verbonden zijn met die van China.

  
De combinatie van gematigde inflatie en mogelijke renteverlagingen zijn gunstig voor de prestaties van obligaties in lokale valuta. Dat kan leiden tot outperformance van fixed income markten in de regio. Naast renteverlagingen kunnen bepaalde landen ook overheidsstimulering aanwenden. Opnieuw denkt Orchard dan aan Zuid-Korea en Maleisië.

  De valuta’s in de regio lopen het risico te depreciëren. Op korte termijn zal de zwakte op de valutamarkten aanhouden. Dit zal ook de Japanse yen raken, die doorgaans als safe haven wordt gezien, maar nu toch onder druk is komen te staan doordat Japan in de nabijheid van het epicentrum van het virus ligt.

  Impact op obligatiemarkten is divers

  De impact van het virus zal per sector verschillen. Het Global Fixed Income team van T. Rowe Price denkt dat met name de automotive-sector kwetsbaar is. Het sluiten van fabrieken in China raakt de toeleveringsketen, vooral voor bedrijven die onderdelen laten produceren in de provincie Hubei. Het effect op de technologiesector zal gevarieerd zijn en is sterk afhankelijk van de toeleveringsketen. Grondstoffengerelateerde bedrijven zijn hard geraakt. Maar als de uitbraak tot stilstand is gebracht, dan zijn er aantrekkelijke kansen in deze sector, denkt Orchard. Dit geldt ook voor Chinese vastgoedontwikkelingsbedrijven.

  De Aziatische high yield sector lijkt aantrekkelijk voor beleggers die door de volatiliteit op de korte termijn kunnen heenkijken. De curves zijn steil en waarderingen aantrekkelijk. T. Rowe Price blijft desalniettemin zeer selectief en alleen als na grondige bottom-up analyse een bedrijf aantrekkelijk is op de middellange termijn kan het in portefeuille worden genomen.