T. Rowe Price: Zorgen coronavirus verschuiven naar nieuwe uitbraakgebieden

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) zal waarschijnlijk het marktsentiment op korte termijn blijven bepalen. De recente piek in besmettingen in ‘nieuwe' uitbraakgebieden zoals Italië, Iran en Zuid-Korea toont aan dat de wereldwijde impact van het virus onvoorspelbaar is. Hoewel het nog te vroeg is om de volledige omvang van deze nieuwe uitbraken te bepalen, dragen ze hoe dan ook bij aan de huidige nervositeit op de markt en zal de volatiliteit er op korte termijn door worden aangejaagd. Volgens Chris Kushlis, Fixed Income Sovereign Analyst, Asian Markets, van T. Rowe Price, zal de verspreiding van het virus en de beleidsreacties van de centrale banken de impact op lange termijn bepalen.

De rust op de markten kan terugkeren als de nieuwe uitbraken snel worden ingedamd. De verspreiding van COVID-19 in China lijkt in de afgelopen anderhalve week te zijn afgenomen. Het totale aantal gevallen zal echter waarschijnlijk nog enkele weken hoog blijven en de kans dat het aantal besmettingen weer toeneemt, blijft aanwezig.

Het vloeibare karakter van de COVID-19-uitbraak maakt het moeilijk om marktbewegingen op korte termijn te voorspellen. Tegen deze achtergrond vindt Kushlis het belangrijk om een langetermijnperspectief op de markten te houden. Uitgesplitst naar beleggingscategorieën hanteert T. Rowe Price op korte termijn de volgende vooruitzichten:

Aandelen

Na een periode van betrekkelijke rust kunnen volatiliteit en zwakte de komende tijd aanhouden zolang nieuwe uitbraken het nieuws blijven domineren. De Aziatische markten zullen waarschijnlijk volatiliteit blijven laten zien, aangezien nieuwe besmettingen in Zuid-Korea waarschijnlijk verder zullen toenemen.

Op langere termijn houdt Kushlis verstoringen in de toeleveringsketen en op sectoren die de hardste klappen krijgen in de gaten. De autosector en de aan grondstoffen gerelateerde bedrijven zouden een grotere volatiliteit kunnen ervaren dan andere. De marktverstoringen zouden op korte termijn kunnen leiden tot beleggingskansen. Bepaalde sectoren zouden relatief ongedeerd uit de markt kunnen komen en individuele bedrijven met sterke fundamentals zouden kunnen opleven zodra de wereldwijde uitbraak onder controle is.

Vastrentende waarden

Als de nieuwe uitbraken escaleren, zal de wereldwijde vraag naar hoogwaardige vastrentende waarden waarschijnlijk het rendement van de ontwikkelde kernmarkten laag houden. Kortlopende overheidsobligaties kunnen op korte termijn mogelijk beter presteren dan staatsobligaties met een kernkarakter. De Italiaanse spreads ten opzichte van de kernmarkten voor obligaties uit de eurozone zouden kunnen toenemen naarmate beleggers verschuiven naar safe havens.

Risicosectoren van fixed income houden relatief gezien stand in de coronavolatiliteit. Als de wereldwijde uitbraken echter escaleren, kunnen ook deze sectoren op korte termijn onder druk komen te staan. Dit biedt potentieel mogelijkheden op langere termijn in sectoren die de sterkste fundamentals hebben. Aziatisch high yield zou een aantrekkelijke kans kunnen bieden als de markten zich herstellen.

Valuta

De verwachte impact van COVID-19 op de wereldwijde groei zal zich waarschijnlijk vertalen in bewegingen op de valutamarkt. Kushlis verwacht dat de centrale bank van China de renminbi binnen een krappe bandbreedte zal houden, ondanks het potentieel voor een beperkte depreciatie ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Wellicht ontstaat nog meer zwakte in Aziatische valuta’s als de wereldwijde uitbraak zich uitbreidt. Valuta's van grondstoffenproducerende opkomende markten kunnen ook onder druk komen te staan als de grondstoffenprijzen dalen als gevolg van een verminderde mondiale vraag.

China kan later in 2020 weer opleven

De verspreiding van COVID-19 heeft al het punt bereikt waarop het de economie in het eerste kwartaal significant zal beïnvloeden. In China is een negatieve kwartaal-op-kwartaal groei voor het eerste kwartaal van 2020 waarschijnlijk.

De terugkeer naar een normaal productieniveau verloopt traag als gevolg van reisverstoringen en quarantainemaatregelen die de terugkeer van werknemers naar fabrieken na de Chinese nieuwjaarsvakantie verstoren. Hoewel er lichte verbeteringen zichtbaar zijn in verschillende cijfers, zal het nog altijd minstens twee tot drie weken duren voordat het niveau weer normaal is.

De vooruitzichten na het eerste kwartaal zijn nog steeds onduidelijk. De recente tekenen dat de verspreiding van het coronavirus in China zijn hoogtepunt heeft bereikt, kunnen wijzen op een mogelijk herstel in het tweede kwartaal.

Beleidsreactie centrale banken

Kushlis verwacht dat de centrale banken wereldwijd een afwachtende houding zullen blijven aannemen. De eerste beleidsreactie van China was gericht op crisisbeheer. De autoriteiten voerden verlagingen van de rentetarieven uit naast gerichte stimuleringsmaatregelen van de overheid om het bedrijfsleven te ondersteunen. De komende weken zouden aanvullende stimuleringsmaatregelen in die zin kunnen worden genomen.

In sommige gebieden elders kunnen de markten de mogelijkheid van renteverlagingen overprijzen, meent Kushlis. Echter, als de nieuwe uitbraken buiten China blijven escaleren, zouden de vooruitzichten voor monetaire stimulering kunnen veranderen. Met name als quarantaines leiden tot een aanzienlijk verlies van werkdagen in Italië of elders in Europa, zou de ECB eerder geneigd zijn om op te treden.

Over het geheel genomen heeft de verspreiding van COVID-19 wereldwijd niet een niveau bereikt dat volgens Kushlis de groeivooruitzichten op lange termijn in de VS en andere ontwikkelde economieën ernstig zal verzwakken.