BlackRock: Coronavirus zorgt voor tijdelijke rem op economische groei

Nu het coronavirus in steeds meer landen oprukt, verwacht BlackRock dat de verwachtingen voor de wereldwijde economische groei lager zullen uitvallen. In het bijgevoegde wekelijks commentaar bespreken de experts van het BlackRock Investment Institute de gevolgen van het virus op (het herstel van) de Chinese markt, de impact op landen als Japan en de VS en BlackRocks risicobereidheid, die zij inmiddels terugbrachten van ‘positief’ naar ‘neutraal’.

Volgens BlackRock is het vooral afwachten hoe succesvol China met de benodigde overheidssteun zal zijn in het weer terugbrengen van de economische activiteit en of het land een nieuwe infectiedreun zou kunnen overleven, als werknemers terugkeren naar het werk. BlackRock ziet de rem op de economische activiteit vooralsnog als tijdelijk: de onderliggende basis is nog steeds goed genoeg voor een wereldwijde economische groei. Wel denken ze dat niet alle fundamenten overal even stevig zijn en dat het einde van de cyclus door het virus en de inperkende maatregelen in gang kan worden gezet. “We zijn op zoek naar signalen van een liquiditeitscrisis en andere verslechterende financiële omstandigheden. Veel kleine en middelgrote ondernemingen in bijvoorbeeld Europa en China kunnen vatbaar zijn voor een cashflowcrisis. Verder zien we materiële risico’s voor de toeleveringsketens, vooral in de technologie, auto-industrie en in kapitaalgoederen. Op de langere termijn zal deze extra druk invloed hebben op de groei, de productiekosten verhogen, de marges verkleinen en de inflatie verhogen.”

De VS zit volgens BlackRock nog steeds in een late fase van de cyclus. Hoewel de impact van overheidssteun tijdens de uitbraak lastig te peilen is, is duidelijk dat er meer steun moet komen, net als meer geld voor de gezondheidszorg. Het helpt volgens BlackRock ook niet mee dat de presidentskandidaten in de VS wat beleid betreft ver uit elkaar liggen. BlackRock zegt het overwicht op aandelen en bedrijfsobligaties te verlagen tot het benchmark-niveau. De prangende vragen waar BlackRock mee blijft zitten gaan vooral over versoepeling vanuit de centrale banken: hoe veel, hoe snel en hoe wereldwijd?