Capital Group over coronavirus: regeringen moeten bijdrage leveren

De economische impact van het coronavirus zal afhangen van de reactie van de beleidsmakers in de VS, Europa en China, zeggen economen Jared Franz, Stephen Green en Robert Lind van Capital Group. Omdat het timen van de markten riskant kan zijn, kunnen beleggers overwegen om hun huidige strategie aan te houden tot het stof is gaan liggen.

De verspreiding van het coronavirus buiten China leidt tot een brede heroverweging van de wereldwijde economische groeivooruitzichten voor 2020. Zelfs met de renteverlaging van de Fed afgelopen dinsdag, verwachten de economen van Capital Group een significante vertraging voor de wereldeconomie voor de eerste helft van dit jaar.

Het dilemma voor centrale bankiers is dat het coronavirus zowel de aanbod- als de vraagzijde beknot, aldus de vermogensbeheerder. Monetair beleid kan de vraag wel beïnvloeden, maar de aanbodzijde minder. Bovendien is er, met de al lage rentes in de VS en de negatieve rentes in Europa, een ernstig tekort aan beleidsmunitie.

Volgens de economen kunnen de centrale banken wel hun kwantitatieve verruimingsprogramma's versnellen, maar dat heeft over het algemeen minder effect dan het verlagen van de rente. Dit betekent dat de regeringen ook hun bijdrage zullen moeten leveren om de gevolgen van het virus op te vangen.

De wereldeconomie heeft ondertussen behoorlijke schade opgelopen. Aangezien de grote Europese economieën al voor de uitbraak slechts marginaal groeiden, is het volgens Capital Group steeds waarschijnlijker dat het coronavirus de eurozone in een recessie duwt. Als het virus zich verder verspreidt in Italië, al een van de zwakste economieën van de eurozone, krijgt het land een stevige klap te verwerken en dat zal onvermijdelijk zijn weerslag hebben op de rest van Europa.

De Amerikaanse economie toont de grootste weerstand, maar de fabrieken in China bijvoorbeeld zijn al enkele weken gesloten en zijn nog enige tijd niet volledig operationeel. Econoom Stephen Green verwacht daarom voor het eerste kwartaal een negatieve groei voor de Chinese economie, die al voor de uitbraak van het virus in het laagste tempo groeide van de voorbije 30 jaar, maar de groei zal zich in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk licht herstellen.

In vergelijking met andere landen beschikt China over een ruimer arsenaal aan instrumenten om de economie te stimuleren. China kan bijvoorbeeld de referentierente met 200 basispunten verlagen. Het land blijft daarmee nog steeds ruim boven het nulpunt. Er is ook ruimte voor een begrotingsstimulus, aangezien het tekort van het land minder dan 5% van het BBP bedraagt. Ook de financiering van nieuwe infrastructuurprojecten zoals bruggen, tunnels en metrolijnen via de uitgifte van obligaties is een optie.

Veel Chinese steden hebben ook al het percentage verlaagd van het totaalbedrag dat nodig is als aanbetaling om een appartement te kopen. En de overheid heeft de banken opgedragen om de aflossingstijd van leningen voor het midden- en kleinbedrijf te verlengen. Hoe effectief al deze maatregelen zijn, hangt voor een groot deel af van de werknemers en of die weer genoeg vertrouwen krijgen om een appartement te kopen.