DWS: Volatiliteit door renteverlaging van de Fed toont ambivalentie van beleggers

Nog voor de opmerkelijke renteverlaging van de Fed deze week, was de reële Amerikaanse rente al in verval, blijkt uit de Grafiek van de Week van vermogensbeheerder DWS. En dat is opmerkelijk, zegt Christian Scherrmann, econoom voor de VS bij DWS. De Federal Reserve (Fed) verlaagde de rente onverwacht met 50 basispunten tot een nieuw streefcijfer van 1,00% tot 1,25%.

Amerikaanse rentes

Amerikaanserentes
De aanzienlijke daling van de yields op Amerikaans staatspapier van vorig jaar kwam vooral door dalende reële rendementen; sinds 2019 zijn maar liefst 130 van de 160 basispunten van de nominale rendementsdaling toe te schrijven aan die reële component. Met een reële rente van -0,5% kan de VS aan het rijtje van geïndustrialiseerde landen met negatieve rentes worden toegevoegd.

De inflatieverwachtingen, zoals uitgedrukt in het break-even-inflatiepercentage (een marktconforme maatstaf voor de inflatieverwachting), vallen over het algemeen niet perfect samen met de prijsstijgingen van consumentenprijzen. Toch laat de grafiek zien hoe stabiel de inflatieverwachtingen sinds begin dit jaar zijn gebleven, waardoor ze aanzienlijk afwijken van de inflatiedoelstelling van 2% van de Fed.

De daling van de reële rente is nog opmerkelijker, zegt Scherrmann. “Er zijn boeken vol te schrijven over de gevolgen van een negatieve reële rente. Het signaal voor de kapitaalmarkten, en vooral de aandelenmarkten, is dubbelzinnig. Negatieve reële rentetarieven kunnen duiden op magere groeivooruitzichten en een overvloed aan beleggingsgeld, oftewel een spaaroverschot.”

Volgens de econoom zien optimisten enkel het potentiële voordeel van lagere kapitaalkosten en daarmee de toegenomen aantrekkelijkheid van risicovolle beleggingen zoals aandelen en bedrijfsobligaties. Pessimisten daarentegen, zien negatieve koersen als een aanwijzing voor structureel lagere groei. "De hevige reactie van de Amerikaanse aandelenmarkt op de renteverlaging van de Fed toont de ambivalentie van beleggers. De vreugde van een renteverlaging lijkt te zijn overschaduwd door de vrees dat de Fed grotere risico’s ziet voor de economische groei dan de markten zelf.”