Schroders: Hoe moeten beleggers in deze coronacrisis handelen?

Het coronavirus is de nieuwste bedreiging voor de financiële markten en die opnieuw beleggers met een tijdloze vraag confronteert: hoe moeten beleggers handelen in een crisis? Johanna Kyrklund, Head of Global Multi-Asset Investments bij Schroders, geeft aan waar beleggers op moeten focussen.

Joannakyrklund
Johanna Kyrklund

Hoe reëel is deze crisis in economische zin?

Volgens Kyrklund kunnen we nog steeds niet weten wat de omvang is van de uitbraak van het virus of de economische ontwrichting die deze zou kunnen veroorzaken. We weten wel dat de uitbraak komt op een moment dat de wereldwijde economische groei al behoorlijk aan het verbleken was, dus een terugval is mogelijk. Beleggers kunnen er baat bij hebben om een aantal ‘recessievriendelijke' beleggingen of safe haven-beleggingen aan te houden. Overheidsobligaties, de Japanse yen en goud, bijvoorbeeld, kunnen een verzekering bieden.

Er kunnen zich echter meer optimistische economische scenario's ontvouwen. Het inperkingsbeleid, dat essentieel is vanuit een gezondheidsperspectief, is wat momenteel de grootste impact heeft in de westerse economieën. Als dit wordt versoepeld, kan de activiteit weer opleven. Maar nogmaals, niemand kan in dit stadium de gevolgen voorspellen.

Hoe zullen de autoriteiten handelen?

Een robuuste reactie van centrale banken en overheden kunnen de koersen goed doen. De rentetarieven kunnen verder worden verlaagd; er zouden ook meer ingrijpende belastingverlagingen kunnen worden doorgevoerd. Als de uitbraak dan binnen de perken blijft, zullen de centrale banken de aandelenmarkten van een turbo hebben voorzien. Het toedienen van de juiste dosis medicijnen om economische crises aan te pakken is notoir moeilijk, zoals de recente geschiedenis laat zien.

Is de reactie van de aandelenmarkten voorbij?

De scherpe daling van de koersen door het coronavirus voelde pijnlijk aan. Maar doe even een stap terug, stelt Kyrklund voor. Beleggers in ontwikkelde markten zaten de afgelopen tien jaar in een bullmarkt en hebben slechts het topje van hun rendementen laten afromen. De aandelenkoersen zijn nu op het niveau van medio 2019. Kijk naar een 10-jaarsgrafiek voor het rendement van aandelen wereldwijd en het relativeert de huidige daling.

Zijn de markten nu goedkoop?

De waarderingen zijn nog niet op het niveau om meer risico's te nemen, ongeacht wat het coronavirus nog in petto heeft. Wat actieve beleggers kunnen doen, is potentiële kansen identificeren en obligatie voor obligatie en aandeel voor aandeel opnieuw beoordelen.

Welke lessen kunnen we uit de geschiedenis trekken?

Kijk naar de gegevens en je kunt conclusies trekken op alle mogelijke manieren, maar de volatiliteit van de Amerikaanse aandelenmarkt, zoals gemeten door de VIX, ook wel bekend als de “angstmeter”, vindt Kyrklund interessant. Wanneer de VIX was gestegen, volgden meestal sterke rendementen. Gemiddeld is de S&P 500 in de 12 maanden nadat de VIX de 33-grens heeft overschreden, met +25% teruggekeerd. De VIX is in februari tot bijna 50 gestegen ten opzichte van zijn normale range 10-20. Historische patronen hoeven zich niet te herhalen. Ze bieden enige geruststelling, maar het zou onverstandig zijn, zelfs lichtzinnig, om de risico's van deze crisis te negeren totdat ze kunnen worden gekwantificeerd.

Tot slot, de hamvraag: hoe moeten beleggers in een crisis handelen?

Het korte antwoord is: rustig en rationeel. Er is natuurlijk nog genoeg te doen. Bij een goede investering gaat het om een koele besluitvorming. De bron van onzekerheid zal altijd anders zijn, maar de gevestigde investeringsprocessen zijn erop gericht om dit op te vangen. Ze stellen actieve fondsmanagers in staat om een stap terug te doen en te beoordelen - en om ongeacht de omstandigheden op zoek te gaan naar kansen.

Bij een goede belegging hoort ook het bepalen van een strategie voor de lange termijn en het vasthouden aan die strategie. Dus voor onze dagelijkse routine is het enige wat daadwerkelijk verandert het aantal keren dat wij onze handen wassen. Voor de rest is het business as usual.