DWS: economische gevolgen van het coronavirus houden minstens jaar aan

De snelle verspreiding van het coronavirus buiten China en de ineenstorting van de olieprijzen door de open prijzenoorlog tussen Rusland en Saoedi-Arabië dwingt vermogensbeheerder DWS zijn economische vooruitzichten naar beneden bij te stellen. Ook worden de winstverwachtingen van verschillende assetklassen aangepast. Toch blijft DWS voorzichtig optimistisch.

Economische groei: DWS verlaagt zijn groeiprognoses voor de komende twaalf maanden aanzienlijk. De groeiverwachting voor de VS bedraagt nu 1,0% in plaats van 1,6%. Voor de eurozone is dat 0,0% in plaats van 0,6%. De vooruitzichten voor Japan en China blijven ongewijzigd. De groeiprognoses voor volgend jaar blijven vooralsnog ongewijzigd.

Centrale banken: “De komende twee maanden verwachten we nog twee renteverlagingen door de Fed. Bij een aanzienlijke verslechtering van de situatie is een hervatting van een opkoopprogramma van obligaties denkbaar. De verwachting is dat de ECB snel de depositorente verlaagt met 10 basispunten tot -0,6%. Speciale maatregelen om de liquiditeitsproblemen bij het midden- en kleinbedrijf te overbruggen, evenals een tijdelijke verhoging van het obligatie-aankoopprogramma met een focus op bedrijfsobligaties, liggen in de lijn der verwachting.”

Obligaties foreign exchange: “Zelfs als het virus onder controle is, bevat de recente daling van de yields op overheidsobligaties een duurzaam element. Reden is dat centrale banken het moeilijk zullen vinden om hun huidige renteverlagingen terug te draaien. Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar leveren nu 0,9% op, en onze prognose voor Duitse Bunds ligt ongewijzigd op 0,5%. De risicopremies voor Amerikaanse, eurozone- en emerging market-obligaties liggen hoger, maar wij verwachten wel opnieuw een daling ten opzichte van het huidige niveau. Binnen een jaar verwachten we een herstel van de olieprijs tot 40 dollar per vat (onze vorige prognose was 54 dollar).”

Aandelen: "In de eerste jaarhelft zullen de koersen waarschijnlijk sterk dalen, en het herstel in de tweede helft van het jaar is wellicht niet voldoende om deze daling te compenseren. Reden waarom we voor de komende twaalf maanden rekening houden met een winstdaling van 5-10% in de afzonderlijke regio’s. De rendementsverwachtingen voor de belangrijkste beursindices worden voor het komend jaar verlaagd. De S&P 500 bereikt de 3.200 punten in maart 2021, (voorheen: 3.500), de Euro Stoxx 50 3.500 (voorheen 3.880) en de Dax 13.000 (voorheen 14.300). Aangezien we geen winstgroei verwachten, is het dubbelcijferige rendementspotentieel (in percentages) het resultaat van een stijging van de koersen. Wij verwachten dit omdat in ons basisscenario het virus in maart 2021 vrijwel geen rol meer zal spelen voor beleggers."

Conclusie:

"Vanuit economisch perspectief zorgt het coronavirus voor een tijdelijke vraag- een aanbodschok. Over twaalf maanden zullen verschillende economische indicatoren het niveau van vóór de crisis opnieuw moeten benaderen. De lagere yieldlevels en de steunprogramma's moeten volgens ons constanter zijn. Helaas verwachten wij opnieuw dat de begrotingspakketten opnieuw consumptie bevorderend zijn in plaats van dat ze de productiviteit zullen stimuleren. Volgens ons een gemiste kans.

Op korte termijn blijven de markten volatiel, wat ook nieuwe dieptepunten kan opleveren. Naast een ongunstiger verloop van de epidemie dan tot nu toe gedacht, bestaat het risico dat beleggers de situatie aangrijpen om de structurele onevenwichtigheden die zich sinds de financiële crisis hebben opgebouwd - mede als gevolg van het uiterst losse monetaire beleid - opnieuw te beoordelen.