Vanguard: Een nieuwe economische realiteit voor de korte termijn

De financiële markten weerspiegelen onze nieuwe realiteit. De maatregelen die nodig zijn om het coronavirus een halt toe te roepen zullen de economische groei naar alle waarschijnlijkheid dempen, aldus Joe Davis, global chief economist bij Vanguard.

Misschien resulteert dit in een milde Amerikaanse recessie, maar als dit gebeurt, denken we bij Vanguard dat deze van korte duur zal zijn. We zijn ook van mening dat het risico op een recessie in andere ontwikkelde markten oploopt. In China, waar de activiteiten langzaamaan weer normaliseren, verwachten we dit jaar een groei van het BBP van ongeveer 5% – vergeleken met 6,1% gerapporteerd in 2019. Bijkomend zijn er wel wat neerwaartse risico’s terwijl het coronavirus rondwaart onder China’s handelspartners. Bij Vanguard gaan we uit van de volgende zaken:

  • We gaan ervan uit dat markten van tijd tot tijd dit punt bereiken. Mondiale aandelenmarkten hebben de afgelopen 40 jaar acht bear-markten meegemaakt – gemiddeld iedere vijf jaar dus. Simpel gezegd: een sterke terugval was onvermijdelijk.
  • We blijven optimistisch over het herstel van de economie en de financiële markten. De laatste wereldwijde recessie, de financiële crisis in 2008 en 2009, was diep en lang. We zien de huidige ontwikkelingen niet in dit licht. De financiële crisis was te vergelijken met het omvallen van een kaartenhuis, een crisis veroorzaakt door te veel leverage. Het financiële systeem zelf was in gevaar. Het systeem is nu gezonder en hoewel we wel wereldwijde economische terugval verwachten in het tweede kwartaal, zijn we ervan overtuigd dat de meeste economieën later dit jaar en begin volgend jaar sterk zullen opveren – als de virusshock afneemt en uitgestelde vraag de bovenhand krijgt.
  • Mondiale beleidsmakers zijn cruciaal. Snelle, doorslaggevende actie is nodig om het virus en de economische effecten ervan in te perken. Omdat de rente rond het nulpunt ligt, kunnen beleidsmakers zichzelf een lening geven tegen een lage rente. We zijn ervan overtuigd dat gerichte, sterke begrotingsmaatregelen individuen en economieën deze tijdelijke tegenslag te boven kunnen helpen komen. Dit soort maatregelen dienen snel van start te gaan en moeten erop gericht zijn het virus onder controle te krijgen en uit te roeien. Ook dienen kleine en middelgrote ondernemingen en huishoudens die tijdelijk cash nodig hebben om het hoofd boven water te houden, hulp te krijgen. Markten hebben recent al gereageerd op dit soort stimuleringsvoorstellen en wel op die manier dat blijkt dat ze geloven dat deze maatregelen zouden kunnen werken.

    Impulsieve portefeuillebeslissingen nemen in turbulente tijden is nooit een goed idee. We zijn ervan overtuigd dat de markten en economieën uiteindelijk veerkrachtig zullen blijken.