AXA: Grote economische impact van lockdowns

De zogenaamde lockdowns hebben in steeds meer landen een snelle economische krimp tot gevolg. De ECB en de Fed reageren naar kunnen, maar meer stimulering vanuit de overheid is nodig.

Dit stelt Gilles Moëc, hoofdeconoom van AXA Group, maandag in zijn Macrocast-commentaar. In zijn analyse gaat hij ervan uit dat meer Westerse landen de Italiaanse, Franse en Spaanse voorbeelden zullen volgen en overgaan tot een lockdown, ofwel het stilleggen van het openbare leven om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het gevolg zullen scherpe dalingen van het bruto binnenlands product (bbp) zijn, omdat in verschillende sectoren de output tot nul zal terugvallen. Moëc schat dat bijvoorbeeld in Frankrijk alleen al het stilleggen van sectoren horeca, cultuur en recreatie gedurende 6 weken het bbp van het land met circa 2 procentpunt zal drukken.

Moëc noemt het noodzakelijk om bedrijven, banken en overheden te stresstesten. De conclusie die hieruit zal volgen, is dat meer kwantitatieve verruiming nodig is. Alleen dan blijven bedrijfsleven en werkgelegenheid overeind, zodat een opleving mogelijk is als de epidemie eenmaal onder controle is.

Ondanks de inzet van de ECB en Fed, moet de uitwerking van de fiscale stimulering door nationale overheden nog blijken, aldus Moëc.