Pictet houdt voorkeur defensieve sectoren

Bijdrage geschreven door Pictet Asset Management

Multi-asset

Door de felle reacties in de markt op de zich snel uitbreidende coronavirus-epidemie en de door Saudi-Arabië begonnen olieprijsoorlog zullen de aandelen mogelijk een sterk herstel laten zien, ook al is het voor een korte termijn. De schok voor de markten wordt benadrukt door de sprong in de VIX, de volatiliteitsindex van de aandelenmarkt, die tijdens de afgelopen drie maanden de grootste stijging kende sinds de crash in 1987, de zogenoemde Black Monday, groter zelfs dan die tijdens de Lehman Brothers-crisis.

Een herstel van de aandelen lijkt des te waarschijnlijker als beleidsmakers gecoördineerde stimuleringsmaatregelen doorvoeren, zoals het Verenigd Koninkrijk woensdag deed met een noodrenteverlaging van de Bank of England en een enorm fiscaal pakket. Als gevolg daarvan verhogen wij onze tactische positionering in aandelen van onderwogen naar neutraal en verlagen we onze positie in cash naar neutraal.

Toch zullen we voorzichtig te werk gaan. We prefereren defensieve sectoren, zoals gezondheidszorg en blijven overwogen in veilige havens zoals Zwitserse frank, Amerikaanse staatsobligaties en goud.

De vooruitzichten voor bedrijfsobligaties lijken op korte termijn minder bemoedigend, vooral omdat de marktliquiditeit opdroogt.Asset allocatie Pictet Assetallocatiebeleggen

Hoewel onze conjunctuurindicatoren de recente gebeurtenissen een tijdje niet zullen bijhouden, zijn er vroege aanwijzingen dat de Chinese productie in het eerste kwartaal op jaarbasis met zo'n 5 procent is gedaald. Tekenen dat China stilaan weer aan het werk gaat nu de epidemie steeds meer onder controle wordt gebracht, geven ons echter hoop. Ervan uitgaande dat de op één na grootste economie ter wereld snel weer normaal functioneert, zou er in het tweede kwartaal sprake kunnen zijn van een aanzienlijk herstel. Ook andere Aziatische economieën hebben zich goed staande gehouden. Belangrijk is nu hoe de gebeurtenissen in de VS en in Europa zich verder ontwikkelen. Italië schept een zorgwekkend precedent voor de manier waarop het virus het leven van mensen kan verstoren.

De liquiditeitsomstandigheden zullen waarschijnlijk verbeteren door gecoördineerde fiscale en monetaire beleidsmaatregelen. Wij schatten dat de centrale banken in de wereld dit jaar tot nu toe 350 miljard dollar aan liquiditeit hebben verstrekt, waarbij de Amerikaanse Federal Reserve en de Bank of England een noodrenteverlaging hebben doorgevoerd. Dat is nog lang niet genoeg – maar wij denken dat de beleidsmakers de komende maanden agressiever uit de hoek zullen komen, waardoor de totale liquiditeitsverschaffing dit jaar op 2 biljoen dollar uitkomt, bijna twee keer zoveel als het jaargemiddelde sinds 2008.

Er zijn ook bemoedigende tekenen dat beleidsmakers de kapitaaleisen voor banken versoepelen en financiering verschaffen aan kwetsbare bedrijven in een poging de druk op de kredietmarkt te verlichten. De maatregel van de Bank of England zou als voorbeeld kunnen dienen voor andere centrale banken – ze heeft de anticyclische kapitaalbuffer teruggebracht van 1 procent naar nul en het plan om die tegen het einde van het jaar tot 2 procent te verhogen, geschrapt. Ze heeft ook een noodkredietpakket van 100 miljard Britse pond gelanceerd dat voorziet in termijnfinanciering voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Na een daling van ongeveer 20 procent ten opzichte van de piek midden februari zijn de wereldwijde aandelen volgens ons waarderingsmodel in minder dan een maand tijd van duur naar goedkoop in absolute zin gegaan. De koers-winstverhouding van de MSCI World Index daalde van 16,9 op 19 februari naar 14,7 op 10 maart, een daling van 13 procent.

Van cruciaal belang is dat zowel de aandelen- als de obligatiemarkten nu op een recessie afstevenen – prijsstelling waarschijnlijk van 70-75 procent in de VS. Dat laat ruimte voor een mogelijk herstel als gevolg van eventuele stimuleringsmaatregelen van de overheid of de centrale bank. Hoewel aandelen goedkoop zijn, is dat niet uitzonderlijk. Op basis van het totale rendement liggen we slechts één standaardafwijking onder de trend van 20 jaar. Dus er is ruimte voor nieuwe dieptepunten als de coronavirus-crisis verslechtert.

Markttechnisch gezien blijkt uit onze indicator van het sentiment dat aandelen te veel verkocht zijn en dat de angst van beleggers sterk toeneemt. De positionering van beleggers toont echter dat er geen sprake is van een grote vlucht uit de beleggingscategorie, wat erop wijst dat er nog een capitulatie moet volgen op de markt.