Schroders: Hoe moeten private equity beleggers reageren op de COVID-19-crisis?

Naast de humanitaire crisis hebben de inspanningen om de uitbraak van COVID-19 in te dammen en te verzachten geleid tot een historische beurscorrectie en lijken ze de wereld in een economische recessie te storten. De gevolgen voor de financiële markten zijn zo groot, en de variabelen zo talrijk, dat veel beleggers niet meer weten welke vragen ze moeten stellen, laat staan wat ze moeten doen.

Rodenils
Rode Nils
Private equity is over het algemeen goed gepositioneerd voor verrassende schokken zoals COVID-19, stelt Nils Rode, Chief Investment Officer bij Schroder Adveq, in zijn uitgebreide researchrapport "Navigating the uncharted: How can private equity investors respond to the COVID-19 crisis?”. Private equity fondsen zijn volgens hem goed gekapitaliseerd, met locked-in kapitaal dat ofwel kan worden ingezet voor nieuwe investeringen wanneer zich kansen voordoen, ofwel kan worden gebruikt ter ondersteuning van bestaande bedrijven in de portefeuille als en wanneer dat nodig is.

Implicaties voor private equity-allocaties

De lange termijn beleggingshorizon van private equity fondsen biedt de sector een hoge mate van flexibiliteit met betrekking tot de exit-timing, wat betekent dat private equity fondsmanagers en beleggers zelfs in turbulente tijden hun kalmte kunnen bewaren.

Voor bestaande private equity beleggingen varieert de impact vooral per regio en industrie, het specifieke businessmodel van een onderneming en zijn financieringssituatie. Hoewel verschillende ondernemingen in de private equity-portefeuille waarschijnlijk negatief worden beïnvloed, zijn veel beleggingen goed gepositioneerd om deze situatie zonder enige permanente waardevermindering te doorstaan, althans tijdelijk. Aan de andere kant kunnen sommige ondernemingen ook relatief hard geraakt worden en tegelijkertijd kunnen enkele ondernemingen zelfs profiteren van de situatie (bijvoorbeeld ondernemingen die werken aan mogelijke ziektebehandelingen).

Gezien de agressieve maatregelen van de centrale banken met betrekking tot renteverlagingen en kwantitatieve versoepeling, zou de aantrekkelijkheid van private equity als beleggingscategorie verder kunnen toenemen. Andere bronnen van rendement en alpha in een portefeuille zullen waarschijnlijk moeilijker te vinden zijn, zoals ook in 2008 waarneembaar was. Rode verwacht ook dat bepaalde private equity strategieën en bepaalde private equity bedrijven grotendeels ongeschonden door deze crisis zullen navigeren, waardoor de belangstelling van beleggers voor deze strategieën en voor deze bedrijven verder zal toenemen.

Private equity beleggingskansen

De huidige situatie zal van voorbijgaande aard zijn en kan aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden bieden voor beleggers die goed gekapitaliseerd en gedisciplineerd zijn. De vooruitzichten voor nieuwe private equity beleggingen zijn vooral afhankelijk van het type investering:

Voor primaire beleggingen kan de economische impact van COVID-19 in de loop van de tijd leiden tot gunstigere instapwaarderingen. Bovendien profiteren primaire fondsbeleggingen van de tijdsdiversificatie tijdens een typische beleggingsperiode van 2-4 jaar.

Voor secundaire beleggingen kunnen economische en financiële marktturbulenties koopkansen creëren. In het geval van langdurige turbulentie kan de huidige crisissituatie leiden tot dergelijke aankoopmogelijkheden.

Aangezien nieuwe directe/co-beleggingen een soort kortetermijnimpact kunnen hebben, verwacht Rode dat beleggers en fondsbeheerders hun beleggingstempo voor directe/co-beleggingen zullen vertragen. Directe/co-beleggingen kunnen mogelijk profiteren van gunstigere instapwaarderingen, maar een hoge mate van selectiviteit zal van het grootste belang zijn.