Amundi: Uitgifte coronaobligaties niet waarschijnlijk

De kans dat Europa op korte termijn coronaobligaties in de markt gaat zetten, is niet waarschijnlijk. Het venijn zit hem in het technische aspect van de implementaties. Dat schrijven Eric Brard en Monica Defend, respectievelijk hoofd Fixed Income en hoofd Research bij Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi.

Volgens de Amundi-specialisten staat Europa voor een belangrijke tweesprong. ‘De komende twee weken zijn cruciaal om te zien of de politieke wil om de Europese Unie te versterken, prevaleert’, schrijven ze. Zo moet Europa overeenstemming bereiken over welke maatregelen verteerbaar zullen zijn door landen die tegen elke vorm van schuldverdeling zijn of door de zwaarst getroffen landen die tegen de voorwaarden voor de noodleningen zijn.

Zelfs als er politieke overeenstemming volgt over schuldverdeling, zullen de technische aspecten rondom het implementeren van coronaobligaties een brug te ver zijn. Desalniettemin kan Europa alternatieve vormen van monetair en begrotingsbeleid inzetten om de huidige noodsituatie aan te pakken. Zo zijn er reeds gesprekken over een pan-Europese herverzekeringsregeling voor werklozen.

Hoe komt Europa uit de crisis?

Een ander belangrijk aspect binnen Europese samenwerking, is de vraag wat voor soort Europa uit deze crisis komt. Volgens de Amundi-analisten staat Europa aan de vooravond van ingrijpende en structurele veranderingen, met evenzo grote uitdagingen als gevolg van de coronacrisis.

Het is volgens Amundi te vroeg om al conclusies te trekken. ‘Maar de snelheid en de doeltreffendheid van het beleid zullen waarschijnlijk van invloed zijn op de hervorming van deze nieuwe orde.’ De analisten stellen bijvoorbeeld dat China politiek sterker uit de crisis zal komen en een wereldwijde leiderschapsrol naar zich toe zal trekken.

Overheden zullen na diverse reddingsoperaties zorgstelsels onderwerpen aan een grondige herziening, waarbij ze de bestaande modellen uitdagen. De effecten van nationale lockdowns moeten nog worden gezien, maar die zullen er duidelijk zijn.

Op sociaal vlak zal de huidige crisis en hoe deze wordt bestreden, in zekere zin sommige inkomensongelijkheden verminderen. Amundi ziet dat de bredere herverdelingseffecten nu groepen bereiken die eerder niet profiteerden. Anderzijds verwacht de vermogensbeheerder meer polarisatie in de productiesector, tussen grotere bedrijven die gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot krediet en kleinere bedrijven met minder solide situaties die harder worden getroffen.