Pimco: Maatregelen stabiliseren fixed income-markt, meer nodig voor effect reële economie

Het verstrekken van liquiditeit door de Federal Reserve (Fed) heeft de kern van de markt voor vastrentende waarden gestabiliseerd. Dit is echter niet voldoende om een losser monetair beleid effect te laten hebben op de reële economie, waarschuwt ‘s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

Tiffany Wilding (Noord-Amerika-econoom), Mike Kudzil (portfoliomanager) en Daniel Hyman (hoofd Agency Mortgage Backed Securities (MBS) Portfolio Management) betogen dat risicovollere krediet- en gesecuritiseerde producten ook een belangrijke rol spelen in de reële economie door kredietverlening aan kleinere en middelgrote bedrijven en aan kopers van woningen en commercieel vastgoed. ‘Verschillende indicatoren zijn nog steeds zorgwekkend’, stellen de Pimco-analisten.

Een van die indicatoren waar naar gekeken wordt, zijn de waarderingen. Ernstige dislocaties in de marktprijzen van off-the-run staatsobligaties - obligaties die minder recent zijn uitgegeven - zijn enigszins afgenomen, maar zijn verre van niveaus die Pimco als marktconform zou beschouwen.

Ook volatiliteit op markten, en met name die in de hypotheekmarkt, blijft hoog. Dit verlaagt de hoeveelheid die beleggers aan een beleggingscategorie kunnen besteden, hetgeen tot een lagere liquiditeit leidt.

Ten derde heeft de Fed heeft de interbancaire financieringsmarkten van de ene op de andere dag gestabiliseerd met enorme liquiditeitsinjecties, maar bredere markten of beleggers profiteren niet van deze extra liquiditeit. De kosten om cash op de MBS-markt aan te trekken, liggen momenteel gemiddeld 80 basispunten boven het federale tarief, terwijl beleggers in normale tijden contanten kunnen ophalen tegen gelijke of zelfs lagere rentes.

Tenslotte ziet Pimco dat het aanbod van Amerikaans schuldpapier groeit, een ontwikkeling die nog wel even aanhoudt in de nasleep van de grootste stimuleringswet ooit. ‘Dit enorme bedrag aan extra Amerikaanse overheidsschuld zal moeten worden uitgegeven in een tijd dat het financiële systeem al overspoeld is door risicoaversie en een toegenomen vraag naar contant geld.’

Pimco is hoopvol dat het aantal nieuwe hypotheken op peil blijft omdat de hypotheekrente blijft dalen. Dit zou positief zijn voor de Amerikaanse economie en meer huiseigenaren zouden toegang kunnen krijgen tot betaalbare rentetarieven. De Fed zou echter waarschijnlijk door moeten gaan met het kopen van staatsobligaties en MBS om een dergelijke positieve marktdynamiek te realiseren.