Wereldwijde economische groei positief voor Frontier Market Debt

Auteur: Marco Ruijer, Lead Portfolio Manager, Frontier Communications Market Debt en Emerging Market Debt Hard Currency bij NN Investment Partners

Marcoruijer
Marco Ruijer

Frontier Communications markets zullen in de komende jaren veel sterker groeien dan het mondiale gemiddelde. Dit betekent dat de obligaties die zij uitgeven beleggers buitengewone mogelijkheden bieden. De categorie Frontier Communications Market Debt (FMD) benut het potentieel van de volgende generatie opkomende markten die al veel beleggers hebben aangetrokken in hun zoektocht naar “yield” en portefeuillediversificatie.

Daarnaast is FMD minder gevoelig voor macro-economische scenario’s waarin de Amerikaanse rentes oplopen. De categorie heeft namelijk een lage correlatie met Amerikaanse staatsobligaties en een relatief korte duratie. Een analyse van JP Morgan (per eind oktober 2017) van historische data tussen januari 2006 en oktober 2017 toont dat de gemiddelde correlatie met Amerikaanse 10-jaars staatsobligaties -0,10 bedroeg.

Marco Ruijer, Lead Portfolio Manager, Frontier Communications Market Debt en Emerging Market Debt Hard Currency bij NN Investment Partners: “ Frontier Communications markets komen steeds dichter bij traditionele opkomende markten. Ze hebben veel van de kenmerken van de opkomende markten uit de jaren 80, toen deze voor het eerst als belegbare groep werden gezien. De meeste frontier markets staan pas aan het begin van hun economische, politieke, financiële, institutionele en zakelijke ontwikkeling en hebben daarom aantrekkelijke perspectieven voor de lange termijn.”

De groeivooruitzichten voor frontier markets zijn op de middellange termijn behoorlijk goed en voor de lange termijn zeer goed. “De meeste van de 25 snelst groeiende economieën van het afgelopen decennium vallen in deze categorie. We zien vooral El Salvador, Sri Lanka, Ecuador, Costa Rica en Ivoorkust als belangrijke markten. Ook de Afrikaanse en Zuid-Aziatische economieën zullen waarschijnlijk relatief snel blijven groeien. Het IMF voorspelt voor de komende vijf jaar een gemiddelde jaarlijkse groei variërend van 1,4% tot 14% voor deze economieën, ten opzichte van slechts 1,7% voor ontwikkelde markten”, aldus Ruijer.

Een van de belangrijkste factoren voor de hogere en duurzame economische groei van frontier markets is de sterke groei van hun bevolking. Daardoor blijft de gemiddelde leeftijd lager en jongere populaties kunnen zorgen voor een sterkere en duurzame groei via een toenemende beroepsbevolking, meer vraag naar goederen en diensten en een hogere spaarquote. Dit in tegenstelling tot de ontwikkelde economieën, waar de bevolking stabiliseert of zelfs krimpt.

Ruijer: “De hogere potentiële economische groei en gunstige demografie van frontier markets hebben niet voor niets al enorme buitenlandse investeringen aangetrokken. Zo investeert China al enkele jaren in Afrika, in sectoren die zijn gerelateerd aan grondstoffen en infrastructuur.”

“De groei van China zal in de rest van het jaar licht matigen, maar het groeimomentum van China blijft sterk en over heel het jaar zal de groei naar verwachting uitkomen boven de overheidsdoelstelling van 6,5%. Wij concluderen hieruit dat zowel de grondstoffenprijzen als de directe buitenlandse investeringen waarschijnlijk behoorlijk gunstig zullen blijven voor de economische groei in frontier markets.”

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.