"Lager gedurende een langere periode" zal een impact hebben op de beleggers

De maatregelen om het coronavirus in te dammen hebben de wereldeconomie en de kapitaalmarkten van de ene dag op de andere in een crisissituatie gestort. Michael Blümke, één van de Lead Portfolio Managers van Ethna-AKTIV, het vlaggenschipfonds van Ethenea, kijkt naar de uitdagingen die voor ons liggen en hoe dit de positionering van het fonds beïnvloedt.

Michael blumke
Michael Blümke
Er kan veel misgaan op de weg uit de crisis. Eén ding is echter zeker - zelfs aan deze crisis komt een einde. Michael Blümke: "De enige doorslaggevende factor voor de omvang van de economische nevenschade is volgens ons de duur van de economische stilstand".

Met elke dag die voorbijgaat, neemt het aantal faillissementen van bedrijven, het aantal werklozen en het aantal onbetaalde schulden toe. Totdat er een effectief vaccin is ontwikkeld, is een snel economisch herstel alleen mogelijk met vergaande beschermende maatregelen.

"We moeten ons ervan bewust zijn dat een terugkeer naar het normale leven niet betekent dat we teruggaan naar de wereld die we tot nu toe gekend hebben", zegt Michael Blümke. "Daarmee bedoelen we niet alleen hoe we in de toekomst zullen samenleven met het virus, maar ook hoe we zullen omgaan met de stijgende overheidsschulden, het te verwachten renteklimaat en de bijna onvermijdelijke inflatie op de lange termijn. In een omgeving van lage groei, die niet plots zal versnellen, kunnen regeringen alleen maar solvabel blijven door lage rentetarieven en hogere belastingen. We kunnen niet ontsnappen aan een "lager gedurende een langere periode". Naast dit langetermijnperspectief zullen we op korte termijn het hoofd moeten bieden aan de directe gevolgen van de crisis".

Er zal geen snelle kentering komen van de ontslagen of van de daling van de investeringen en de consumptie - er heerst nu al te veel onzekerheid over de toekomst in de hoofden van de mensen. Bovendien zal de sterke stijging van de bedrijfsschuld als gevolg van de lage rente van de afgelopen jaren vroeg of laat leiden tot een golf van faillissementen, omdat hun aflossingsplannen niet voorzien in een dergelijke ineenstorting van de verkoop en dus van de cashflow. Michael Blümke: "Maar we zijn er ook zeker van dat goed geleide bedrijven met een duurzaam bedrijfsmodel deze crisis zullen doorstaan.”

Dat in deze context de eenheid van de Europese lidstaten en de financiële solidariteit binnen de eurozone opnieuw op de proef wordt gesteld, is een ander politiek explosief gegeven dat nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. "Zolang de onzekerheid over de structurele uitdagingen van de eenheidsmunt blijft bestaan, zal de koers van de euro niet duurzaam kunnen stijgen", besluit Michael Blümke.

Positionering van het Ethna AKTIV-fonds

Het doel van Ethenea's beleggingsfilosofie is het genereren van een aantrekkelijk, risicogewogen rendement voor de klant, met behoud van kapitaal op lange termijn. Dankzij haar aanpak van risicominimalisatie heeft Ethna-AKTIV, een actief beheerd gemengd fonds, de verliezen voor haar beleggers tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008 effectief weten te beperken. Hetzelfde principe geldt nu ook.

Hoe is het Ethna AKTIV-fonds gepositioneerd? Michael Blümke: "De kwaliteit bij de selectie van de obligatieportefeuille en de flexibiliteit bij de toewijzing van de middelen van het fonds, samen met voldoende liquiditeit, bleken de beslissende pijlers te zijn om het kapitaal van de cliënten ook in dit soort crisis zo goed mogelijk te beschermen".

Het eerstgenoemde droeg bij tot het beperken van de spread in de obligatieportefeuille en, nog belangrijker op de middellange en lange termijn, tot het beperken van de kans op toekomstige wanbetalingen, ondanks de huidige crisis. Dankzij het tweede konden de fondsbeheerders niet alleen de portefeuille (die aan het begin van het jaar bijna een maximale aandelenblootstelling had) relatief snel aanpassen aan de veranderde omgeving, maar ook profiteren van allocaties in goud en vreemde valuta.

Michael Blümke : "Op basis van de bovengenoemde scenario’s zijn we voor de toekomst goed uitgerust om ook in de huidige recessie een aantrekkelijk rendement te genereren. De bestaande obligatieportefeuille bestaat momenteel uit 137 uitgevers met een gemiddelde rating van A-/BBB+ en kan met een looptijd van 3,67% (op 07/04/2020) in combinatie met een duratie van 5,5 jaar, omschreven worden als een hoogwaardige basisportefeuille. Dankzij deze kwaliteitsvolle obligaties zal de obligatieportefeuille ook bestand zijn tegen zowel de verwachte massale downgrades als tegen een eventuele hernieuwde volatiliteit, zonder in de categorie high yield terecht te komen. Het renterisico wordt actief beheerd via ons durationmanagement met behulp van derivaten. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat tijdens de economische crisis vooral de valuta- en edelmetaalposities zullen bijdragen aan het rendement van het fonds.

Ons strategisch valutarisico ligt momenteel tussen 40% en 70%. Gezien de structurele problemen van de eurozone zijn wij van mening dat de kansen van deze positionering de risico's ruimschoots overtreffen. Hetzelfde geldt voor de goudallocatie. Ons verwachte scenario van een aanhoudend kunstmatig lage rente en een stijgende inflatie zal het edelmetaal naar nieuwe hoogten drijven. Wij zijn bewust wat voorzichtiger met onze aandelenallocatie. In ons basisscenario verwachten we niet dat de economie en de aandelenmarkten zich zullen herstellen volgens de alom verhoopte "V". Voor ons is risicomanagement dus de sleutel tot succes. We zijn het meest overtuigd van onze valuta- en goudallocaties. Wij beschouwen onze huidige strategische aandelenallocatie tussen -5% en 15% als adequaat en zullen deze enkel aanpassen van zodra we over meer actuele gegevens beschikken en natuurlijk in het geval van een passende risico-rendementsverhouding naarmate de recessie vordert".