Robeco: Duurzame bedrijfsobligaties presteren beter

Obligaties van bedrijven met een hoge duurzaamheidsscore doen het beter dan obligaties van minder duurzame bedrijven, zowel in goede als in slechte tijden. Dit wijst onderzoek van Robeco uit.

Robeco is in 2018 begonnen met het screenen van bedrijven op basis van de Sustainable Developement Goals (SDGs), zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties (VN). Hieruit bleek dat sectoren met positieve SDG-scores over een periode van vijf jaar een beter risico-rendementsprofiel hadden dan sectoren met negatieve scores.

‘De SDG Credit-strategieën hebben nu een track record ontwikkeld en dus was het tijd voor een evaluatie van de resultaten op portefeuilleniveau om te zien hoe het SDG-raamwerk in de praktijk waarde toevoegt’, aldus Guido Moret, hoofd Sustainability Integration Credits bij Robeco.

Sinds lancering in juni 2018, heeft de strategie Global SDG Credits van Robeco SAM, die geënt is op deze methodologie, jaarlijks gemiddeld 128 basispunten beter gepresteerd dan de Bloomberg Barclays Aggregate Corporate Index. In totaal was de outperformance over de periode 239 basispunten.

‘De helft van deze outperformance was direct toe te schrijven aan het screenen op SDG en vermijden van de slechte namen’, licht Moret toe. Naast het uitsluiten van deze bedrijven, was de rest van de outperformance dus toe te schrijven aan keuze op basis van positieve scores en de gebruikelijke bedrijfsanalyse.

De onderzoekers concluderen dat ook in tegenzittende markten positieve SDG-scores bescherming bieden. In alleen maart, de maand waarin Covid-19 koersen deed kelderen, bedroeg de outperformance van de strategie 90 basispunten. Daarmee kwam de outperformance over het eerste kwartaal uit op 103 basispunten.