Schroders: Private assets reageren anders op Covid-19 crisis

De Covid-19 crisis vormt een unieke uitdaging voor het wereldwijde financiële systeem. Diverse private asset-specialisten van Schroders kijken in hoeverre deze crisis effect heeft - of juist niet - op private assets.

Het kan helpen om historische vergelijkingen te maken, analisten proberen vooral lessen te trekken uit de financiële crisis in 2008/09. De Covid-19 crisis verschilt echter op heel veel punten van die laatste grote crisis. Toen was het vertrouwen in ondergekapitaliseerde en met schuld beladen banken zoek. Nu zijn de balansen van banken robuuster dan in 2008. De kern van de Covid-19 crisis is een ongekende terugval in vraag in de reële economie. Met name het MKB wordt zwaar geraakt, werkloosheid knalt omhoog.Deze crisis is geen bankencrisis, maar een menselijke crisis. Dat raakt de private markten - die ook niet uniform zijn - op een totaal andere manier dan tien jaar geleden.

Private equity - Nils Rode, CIO, Schroders Adveq

Sommige bedrijven worden niet of slechts tijdelijk geraakt door de coronacrisis, terwijl andere kapitaalinjecties nodig hebben om de storm te kunnen doorstaan. Dat zal sterk afhangen van de duur en diepte van de huidige crisis en de omvang van de stimuleringspakketten van de overheid.

Rode schat, uitgaande van een basisscenario (lockdowns in verschillende landen die een paar maanden duren), dat het vereiste volume voor aandeleninjectie voor buy-outportefeuilles op enkelcijferige procenten van de huidige intrinsieke waarde ligt. Proactieve kapitaalinjecties bieden flexibiliteit om te profiteren van de huidige situatie. Beleggers moeten bereid zijn om deel te nemen aan die aanvullende financieringen, stelt Rode. Als de bedrijven uit de portefeuille de crisis kunnen doorstaan, kan de aanvullende financiering een uitzonderlijke bron van meer rendement zijn.

Europees commercieel vastgoed - Duncan Owen, Global Head of Real Estate

Normaal gesproken zijn de stabiele huurinkomsten een aantrekkelijke factor bij commercieel vastgoed. Professionele beleggers zoeken vaak gespreide inkomstenstromen en het is ongebruikelijk dat de rente-inkomsten van vastgoed dalen. Maar de huidige omstandigheden zijn verre van normaal. De scherpe omzetdaling door de lockdown heeft ook impact op de huurbetalingen. De rentebetalingen bedragen op dit moment 60% tot 90%, retailers hebben de grootste moeite hun maandelijkse lasten op te brengen. Als de Europese economieën beginnen te herstellen, zullen beleggers in onroerend goed proberen de achterstand terug te verdienen. 100% recuperatie is niet mogelijk. Zoals altijd zullen managers elk geval afzonderlijk beoordelen. Soms kan schuld worden afgeschreven in ruil voor een langer contract, of kan een kooplease-constructie worden opgezet. De gederfde huurinkomsten hebben impact op de vastgoedeigenaren, zowel wat betreft betalen van rente, als dividend.

Infrastructure debt - Jerome Neyroud, Head of Investments, Infrastructure debt

Anders dan tien jaar geleden verwacht Neyroud niet dat er problemen komen in het aanbod van financiering. Zorgen betreffen nu de achterblijvende prestaties bij bedrijven waaraan geleend wordt, op korte termijn liquiditeit en op middellange termijn de solvabiliteit. Er is liquiditeitssteun, zoals reserverekeningen. Maar er is een grens hoe lang een bedrijf van steun kan leven als de activiteiten stilvallen. Bij een langdurige lockdown zijn schuldherstructureringen niet uit te sluiten. De lange looptijd van infrastructurele projecten levert een voordeel op, mocht het tot herstructurering van schuld komen. Uiteindelijk verwacht Neyroud dat de coronacrisis de veerkracht van infrastructuur als beleggingscategorie zal aantonen, zoals tijdens de financiële crisis van 2008.

Microfinanciering - Philipp Mueller, CEO, BlueOrchard

Een aantal emerging en frontier markets heeft proactief maatregelen genomen in het kader van de coronacrisis. Diverse landen implementeren budgettair en monetair beleid om hun lokale economie te steunen. Veel microfinancieringsinstellingen hebben stappen gezet in de richting van digitalisering, zodat ze hun klanten kunnen blijven bedienen tijdens een lockdown.

Veel van de deelnemingen hebben voldoende liquiditeit om de komende maanden aan hun verplichtingen te voldoen, in sommige gevallen zouden ze de terugbetalingstermijnen liever verlengen om meer flexibiliteit te hebben om hun activiteiten in de huidige omgeving voort te zetten. Dit wordt per geval beoordeeld, maar de verwachting is niet dat deze herschikkingsverzoeken zullen leiden tot evenredige kredietverliezen.

Insurance-linked securities (ILS) - Dirk Lohmann, Head of ILS

De ILS-markt heeft in de coronacrisis een sterke veerkracht getoond vergeleken met de correcties op de aandelen-, grondstoffen- en schuldmarkten. Het niet-gecorreleerde karakter van ILS aan de economische cyclus biedt beleggers stabiliteit. Enige impact is er alleen in het life related-segment, de meeste catastrophe bonds zijn immuun voor het virus. In geval van verdere marktcorrecties en/of interventies, denkt Lohmann dat de ILS-markt veerkrachtig zal blijven. De ILS yields zijn op een van de meest aantrekkelijke niveaus in jaren en - uitgaande van geen grote natuurrampen - zou dit een aantrekkelijk rendement moeten opleveren voor beleggers.

Private assets blijven naar verwachting veerkrachtig in crisistijden, met name in vergelijking tot beursgenoteerde activa. Bovendien kunnen zij bedrijven, en daarmee de reële economie, ondersteunen. Neerwaartse bescherming kunnen beleggers vinden in kapitaalinjecties tegen potentieel aantrekkelijke voorwaarden en verschillende niveaus van schuldherstructurering.