Invesco: Expansief monetair beleid leidt niet per se tot hoge inflatie

De recente acties van de Amerikaanse Federal Reserve Bank en andere centrale banken zijn ongekend snel en omvangrijk geweest om de coronaviruscrisis het hoofd te bieden. Hoewel sommige marktcommentatoren vrezen dat een dergelijk expansief monetair beleid zou kunnen leiden tot een periode van hoge inflatie, gelooft John Greenwood, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder Invesco, niet dat dit een uitgemaakte zaak is.

“Het is nog te vroeg om te zeggen of het recente opkoopprogramma van centrale banken een inflatoir effect zal hebben”, zegt Greenwood. "Hoewel de omvang en de duur van het programma belangrijk zijn, is het nog belangrijker dat het invloed heeft op de geldhoeveelheid in het bancaire systeem."

Deze liquiditeitsinjecties van de centrale banken hebben volgens Greenwood echter geen automatisch inflatoir effect. "Het geld in handen van de consument is de aanjager van inflatie, niet het geld in de boeken van de centrale bank", legt hij uit. In feite hebben de acties van de centrale banken tijdens de wereldwijde financiële crisis alleen de brede geldgroei gestabiliseerd, waarbij de inflatie in de meeste ontwikkelde economieën op jaarbasis onder de 2% bleef.

“In het verleden hebben centrale banken als geldschieter altijd de paniek op de markt weten te drukken door additioneel geld in de markt te pompen. Als de paniek weggeëbd was, werd dit gedeelte geleidelijk weer opgenomen uit het banksysteem, voordat inflatie kon ontstaan”, legt Greenwood uit.

Het grote verschil met de Covid-19 crisis is dat de grote hoeveelheid geld dat in het systeem wordt gepompt niet alleen het gevolg is van het vergroten van de balansen van de centrale banken, maar ook van de enorme stijging van de overheidsschulden en tekorten, ontstaan door de enorme fiscale stimuleringspakketten. De inflatievooruitzichten hangen dus samen met de mate waarin het geld bij de consument terecht komt.

“De autoriteiten zullen zorgvuldig moeten omgaan met het deel van de overheidsschuld dat door commerciële banken wordt gekocht, om de brede geldgroei te beperken”, zegt Greenwood.

In het eerste kwartaal van dit jaar is geldhoeveelheid in de Verenigde Staten enorm toegenomen, met ruim 60% op jaarbasis. “Als deze groei van de geldhoeveelheid over een langere periode van bijvoorbeeld zes tot twaalf maanden zou aanhouden, dan zal de inflatie in de VS op middellange termijn inderdaad stijgen”, zegt Greenwood. “Als dit percentage de komende drie tot zes maanden echter begint af te vlakken tot een normaler niveau van ongeveer 6-8% per jaar, hoeft er geen significante toename te zijn in inflatie."