Pimco: Moment van de waarheid voor Europa

Europese beleidsmakers moeten daadkrachtiger én gezamenlijk optreden om te voorkomen dat de coronacrisis het sociale weefsel dat landen in Europa verbindt, breekt. Dat betoogt Nicola Mai, Sovereign Credit-analist bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco in zijn markcommentaar ‘Europe: Moment of Truth’.

Het feit dat veel bedrijfsmodellen langdurig worden geraakt vereist niet alleen agressieve en bredere begrotingsmaatregelen, maar ook meerdere kapitaalinjecties en subsidies. Centrale banken moeten op hun beurt de begrotingsmaatregelen door landen faciliteren door staatsbalansen te stutten.

Mai constateert dat de last van de pandemiegerelateerde economische crisis waarschijnlijk op overheden en de Europese Centrale Bank (ECB) blijven rusten. “In dit opzicht leverde de ECB-vergadering van 30 april, behalve genereuzere voorwaarden aan haar langlopende herfinancieringstransacties voor banken, niet veel op.

De ECB benadrukte dat het Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) kan worden opgeschaald, maar onthield zich van een duidelijker onvoorwaardelijke toewijding. “De acties van de centrale bank bevestigen haar boodschap: de aankopen van activa van de ECB waren onevenredig verdeeld en scheef naar de periferie, maar niet voldoende om te voorkomen dat de spreads volatiel bleven”, schrijft de Pimco-analist.

Hij ziet in de afwaardering door Fitch van Italiaanse staatsobligaties naar BBB een duidelijke waarschuwing. Mai: “Er is dringend behoefte aan een solide fiscaal en monetair partnerschap. We denken dat beleidsmakers in Europa uiteindelijk zullen doen wat nodig is, maar tijd is van essentieel belang: hoe langer een overtuigende beleidsreactie duurt, hoe groter het risico op economische en sociale schade, en hoe groter het risico om de controle te verliezen. Europa staat voor een moment van waarheid.”