Schroders: Chinese A-aandelen bieden niet alleen nu potentieel

China was het initiële centrum van de Covid19-uitbraak, maar is ook het eerste land dat de lockdown versoepelde. Als gevolg daarvan doen de Chinese aandelenmarkten het nu beter dan de meeste andere landen. En vanzelfsprekend trekt dat volop de aandacht van beleggers. Jack Lee, fondsmanager China A-shares bij Schroders, meent dat het vroegtijdig en succesvol indammen van de uitbraak het vertrouwen bij beleggers heeft doen terugkeren, waardoor de A-aandelenmarkt beter heeft gepresteerd dan andere markten. Volgens hem zijn er nu interessante beleggingsmogelijkheden op de A-aandelenmarkt. Kristjan Mee, strateeg bij Schroders, ziet daarnaast drie structurele redenen voor beleggers om zich op de Chinese A-aandelenmarkt te begeven: de hoge participatie van particuliere beleggers, het toenemende belang van het beoordelen van fundamentele factoren in het beleggingsproces en de aanwezigheid van relatief veel midcaps onder A-aandelen.


China a aandelen

Het belang van A-aandelen neemt toe

Chinese A-aandelen worden meer en meer opgenomen in belangrijke indices. Dat is het gevolg van het geleidelijk openen van de aandelenmarkten voor buitenlandse beleggers. Toch is de exposure die beleggers kunnen krijgen aan A-aandelen beperkt. Momenteel is slechts 20% van de totale marktkapitalisatie van 472 A-aandelen opgenomen in de MSCI Emerging Markets Index. Als zodanig is de inclusiefactor relatief laag, aangezien er meer dan 3500 aandelen op de beurzen van Shanghai en Shenzhen staan genoteerd. Bovendien is de STAR-board, die in 2019 werd gelanceerd als China’s tegenhanger van de Nasdaq, volledig uitgesloten van de MSCI-indices. Daarom wordt de MSCI China Index nog steeds gedomineerd door aandelen die een notering hebben op de beurs van Hongkong. Het tijdschema voor de verdere verhoging van de inclusiefactor voor China A is onzeker. De koers is echter wel duidelijk en na verloop van tijd zal het belang van A-aandelen waarschijnlijk toenemen.

Msciindexcountries

Zouden beleggers een grotere allocatie in A-aandelen moeten overwegen?

Volgens Mee zijn de A-aandelen vruchtbare grond voor actieve fondsbeheerders. De gemiddelde fondsbeheerder in A-aandelen heeft een extra rendement van 8% behaald over de afgelopen vijf jaar. Dit is een ongekend niveau van alpha in vergelijking met andere wereldmarkten en kan leiden tot een situatie waarin het rendement van de index negatief is, maar het rendement van een fondsmanager positief.

Mee zet zijn argumenten nog eens op een rij, waarom volgens hem A-aandelen uniek zijn:

1. Hoge participatie van particuliere beleggers

De Chinese A-aandelen worden gekenmerkt door een hoge participatie van particuliere beleggers. Zij bepalen meer dan 80% van het dagelijks handelsvolume, terwijl de H-aandelen vooral in handen zijn van institutionele beleggers.

Waarom is dit belangrijk? Retailbeleggers zijn over het algemeen minder gericht op de fundamentals van het bedrijf en vaak handelen ze op basis van geruchten. Dit kan ertoe leiden dat aandelen aanzienlijk onder- of overgewaardeerd worden. Daarom biedt de dominantie van de retailbelegger aanzienlijke mogelijkheden voor beleggers die grondige analyse verrichten.

2. Fundamentals worden belangrijker in volwassen markt

Het goede nieuws is dat de Chinese aandelenmarkten volwassener worden. De fundamentals worden steeds belangrijker in het beleggingsproces. Mee noemt het een ‘sweet spot’ voor actieve beleggers.

3. Veel midcaps onder de A-aandelen

Opvallend veel midkaps bevinden zich onder de A-aandelen. Die zijn minder bekend bij internationale beleggers, maar profiteren niet minder van het Chinese groeiverhaal. Beleggers kunnen op deze wijze blootstelling krijgen aan sectoren die onbereikbaar zijn via de offshore markten. Grondige analyse ontbreekt vaker voor kleinere aandelen. Een breed aanbod en weinig analyse is ideale grond voor stockpickers.

Brede separate benadering van A-aandelen opent extra mogelijkheden

Kristjan Mee is van mening dat de unieke kenmerken van de A-aandelenmarkt een separate blootstelling aan A-aandelen rechtvaardigen, naast een allocatie in opkomende markten. Een dergelijke satelliet-allocatie zou beleggers toegang geven tot een veel groter deel van de markt voor A-aandelen. De verbreding is nodig om de voordelen volledig te benutten, vooral de grote alpha-mogelijkheden.

Ondanks de verbeteringen in de afgelopen jaren zijn er nog steeds issues met het corporate governance in China. Daarom is het van het grootste belang dat de fondsmanager de mogelijkheid heeft om de juiste due diligence uit te voeren. Dit vereist aanwezigheid ter plekke en begrip van de Chinese taal en gebruiken.

Wat zijn nu interessante beleggingsthema’s?

Jack Lee ziet de Chinese binnenlandse economie weer op gang komen, maar de meeste ontwikkelde economieën zullen in het tweede kwartaal waarschijnlijk een flinke dreun krijgen. De vraag naar industrieproducten uit China zal hierdoor waarschijnlijk afnemen, wat een negatief effect zal hebben op de Chinese export, die goed is voor ongeveer 20% van het BBP. Maar het zal er ook toe leiden dat er flinke budgettaire en monetaire stimuleringsmaatregelen worden getroffen om de negatieve economische gevolgen van Covid-19 te verzachten. Deze maatregelen zijn volgens Lee zeer bevorderlijk voor de A-aandelenmarkt.

Lee meent dat gezien het stimulerende overheidsbeleid vooral investeringen in vaste activa aantrekkelijk zijn. Naast de traditionele investeringen in de aanleg van nieuwe spoorwegen en snelwegen, is de door de overheid sterk gepromote 'nieuwe infrastructuur' zoals 5G, het internet of things en kunstmatige intelligentie, interessant. Aan de consumentenkant ziet Lee de opkomst van Chinese merken die het potentieel hebben om uit te groeien tot marktleider in verschillende sectoren. Ook verwacht hij dat de overheid haar uitgaven in de gezondheidszorg na deze crisis verder zal verhogen en daar zullen dan ook beleggingsmogelijkheden ontstaan.

Er zijn ook risico’s waar beleggers rekening mee moeten houden zoals de weer oplaaiende politieke spanningen tussen de VS en China. Daarnaast duurt het technologisch geschil tussen de twee landen voort, te midden van speculaties dat het telecombedrijf Huawei aan zwaardere sancties zal worden onderworpen. Bovendien kan de zwakke vraag vanuit het buitenland, zoals hierboven aangegeven, gevolgen hebben voor verschillende marktsectoren, met name op het gebied van technologie. Daarnaast zijn in verschillende delen van de wereld de toeleveringsketens ernstig verstoord en hebben uiteenlopende productiebedrijfstakken hier last van.