Regeerakkoord heeft opwaarts effect op huizenprijzen

Het regeerakkoord heeft een opwaarts effect op Nederlandse huizenprijzen, blijkt uit een analyse van het ING Economisch Bureau. De plannen zorgen gedurende de kabinetsperiode voor hogere bruto lonen en meer koopkracht voor huishoudens. Hierdoor kunnen huishoudens een hogere hypotheeklening krijgen. Ook bevordert het de betaalbaarheid van koopwoningen. Beide effecten werken in principe prijsopdrijvend. Het ING Economisch Bureau past hierdoor - en door nieuwe economische informatie - zijn huizenprijsramingen aan: huizenprijzen zullen in 2018 naar verwachting met gemiddeld 6% stijgen. In 2019 zal de prijsstijging zo’n 4% bedragen.

Senne Janssen, woningmarkteconoom: “Het regeerakkoord leidt de komende jaren tot hogere loonstijgingen. Dit komt bijvoorbeeld door de hogere overheidsuitgaven en de btw-verhoging, die tot hogere looneisen zullen leiden. Neveneffect hiervan is dat huizenkopers meer mogen lenen”

Meer lenen door regeerakkoord

De plannen in het regeerakkoord stimuleren de woningmarkt. Dat komt ten eerste doordat huishoudens vanaf 2019 meer mogen lenen en dus meer kunnen bieden. Vooral huizenkopers met een bruto-inkomen boven de € 60.000,- mogen straks waarschijnlijk meer lenen. Zij kunnen in 2019 waarschijnlijk een hypotheek krijgen die zo’n € 5.000,- hoger ligt dan zonder het regeerakkoord het geval zou zijn.

Huizenmarkt

Inkomens stijgen sneller

Huishoudens mogen meer lenen omdat inkomens flink sneller stijgen als gevolg van het regeerakkoord. Het Nibud gaat bij ramingen voor de maximale leencapaciteit uit van de contractloonstijgingen. Deze gaan als gevolg van het regeerakkoord met 2,5% (2018) en 3,5% (2019) omhoog. Vóór het regeerakkoord was dit met 2,2% (2018) en 2,4% (2019) duidelijk lager. Dit komt ten eerste doordat de regering de komende jaren méér uitgeeft. Deze overheidsuitgaven stimuleren de economie, waardoor de werkloosheid extra daalt en er meer opwaartse druk op de lonen ontstaat. Ten tweede zal de verhoging van het lage btw-tarief zorgen voor hogere prijzen. Werknemers zullen voor die hogere prijzen gecompenseerd willen worden en hun looneisen naar boven bijstellen.

Betaalbaarheid koopwoningen verbetert door regeerakkoord

Terwijl de leencapaciteit stijgt, verbetert ook de betaalbaarheid van woningen als gevolg van het regeerakkoord. Dit komt omdat de netto inkomens van huishoudens sterker stijgen. De betaalbaarheid van een koopwoning wordt namelijk gedefinieerd als de verhouding tussen netto woonlasten en netto inkomen. Bij gelijkblijvende netto lasten zorgt een stijgend inkomen zo voor een betere betaalbaarheid. Die verbeterende betaalbaarheid leidt er vervolgens toe dat huizenkopers – ceteris paribus - meer willen bieden en heeft zo een opwaarts effect op huizenprijzen.

ING verhoogt huizenprijsraming 2018 en 2019

Het ING Economisch Bureau past de huizenprijsramingen voor 2018 aan. Huizenprijzen zullen volgend jaar met gemiddeld 6% stijgen (was 5%). Het regeerakkoord speelt hier overigens een ondergeschikte rol. De bijstelling is met name het gevolg van nieuw beschikbare informatie over prijzen en renteontwikkelingen. Voor 2019 gaan wij uit van een huizenprijsstijging van 4% (was 3%). Hier is het regeerakkoord, met zijn opwaartse effect op leencapaciteit en betaalbaarheid, van groter belang.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.