Euler Hermes: 9 miljoen jobs in de 5 grooste Europese landen bedreigd, 320.000 in België

In Europa zijn de programma's voor tijdelijke werkloosheid succesvol geweest in het voorkomen van massale korte termijn-werkloosheid, in tegenstelling tot de Verenigde Staten: bijna een derde van de Europese beroepsbevolking in de vijf grootste economieën (Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk), ofwel 45 miljoen jobs, profiteert momenteel van nationale programma's ter ondersteuning van de werkgelegenheid.

Ondanks deze genereuze maatregelen ter ondersteuning van de arbeidsmarkt schatten de economen van Euler Hermes echter dat in de vijf grootste Europese landen 9 miljoen werknemers, of 20% van de werknemers die momenteel in tijdelijke werkloosheidsprogramma's zitten, in 2021 waarschijnlijk hun baan zullen verliezen. Onze economen noemen deze categorie "zombiebanen", omdat programma's van het type "Kurzarbeit" (Duitsland) in het beste geval grote verliezen aan banen kunnen vertragen.

Wat België betreft, loopt 7% van de beroepsbevolking het risico om in de categorie "zombiebanen" terecht te komen. Concreet betekent dit dat 320.000 werknemers, die momenteel profiteren van de tijdelijke werkloosheidsregeling, in 2021 hun baan dreigen te verliezen. De werkloosheidsgraad dreigt te stijgen naar 8,5% eind 2021.

De sectoren die de grootste gevaren lopen zijn transport, horeca, cultuur, evenementen, detailhandel en bouw.