ASI: Covid-19 gaat wereldwijde economie permanent veranderen

De wereld komt voorzichtig uit de lockdown en volgens Aberdeen Standard Investments kan deze fase gepaard gaan met grotere groeipercentages dan bij een normale opleving na een recessie, gezien de agressieve budgettaire en monetaire versoepeling. “De overheden vangen een zeer groot deel van de schok op maar we gaan er van uit dat deze crisis de wereldwijde economie permanent zal veranderen”, aldus Jeremy Lawson, hoofdeconoom en hoofd van het ASI-onderzoeksinstituut en James Thom, Senior Investment Manager - Asian Equities Jeremy in hun outlook over de tweede helft van 2020.

De wereld heeft niet alleen rekening te houden met de uitbraak van covid-19 en de gevolgen daarvan. Er spelen ook nog andere zaken op het wereldtoneel, zoals het steeds verder escalerende handelsconflict tussen de VS en China. In plaats van dat de crisis landen naar elkaar toe laat bewegen, heeft covid-19 de zaken gecompliceerder gemaakt. Ook ziet er niet naar uit dat president Trump het handelsconflict hoog op de agenda heeft staan in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in november.

De globalisering is op een lager pitje komen te staan. Die vertraging vond al plaats voor de crisis en dat blijft nog wel even doorgaan. Dit zal effecten hebben op de handel, maar innovatie zal hiervan profiteren, denken Lawson en Thom.

Ook komt er een nieuw evenwicht tussen monetair en begrotingsbeleid. De meeste instrumenten van het monetaire beleid zijn benut, maar er zijn nog enkele aanvullende mogelijkheden. Het begrotingsbeleid zal in de toekomst veel gewicht in de schaal leggen, hoewel een eventuele terugkeer van bezuinigingen het herstel van de economie kan bedreigen.

Overheden krijgen te maken met meer schulden. Overheidsingrijpen in de economie neemt toe, ook op het gebied van regelgeving en belastingen. De belastingen zullen omhooggaan en de vraag zal zijn wie daarvoor moet opdraaien. Bij ASI denken ze dat de rijke huishoudens en bedrijven daar hun bijdrage aan zullen moeten leveren.

De economie van veel landen zal ook veranderen. Zo zal bijvoorbeeld de gezondheidssector in veel landen groter worden, vaak ten koste van de toerismesector.

Tot slot voorziet ASI een ESG-omslagpunt: de ongelijke verdeling van de schade van het virus en de lockdown – in sommige landen en onder bepaalde bevolkingsroepen is deze veel groter – heeft de ongelijke manier waarop de welvaart is verdeeld hernieuwd onder de aandacht gebracht. Verder is de vermindering van de CO2-uitstoot door het stilvallen van economische activiteiten een enorme eye opener en is er meer aandacht voor vergroening bij het herstel – van overheden, bedrijven en investeerders.