Mainfirst: Solide en winstgevend beleggen

Door Adrian Daniel, Portfolio manager van de fondsen MainFirst Absolute Return Multi Asset, MainFirst Global Equities Fund & MainFirst Global Equities Unconstrained Fund
Adriandaniel
Adrian Daniel

De corona-crisis toonde aan dat multi-activaconcepten hun geld waard zijn.

Na verschillende weken van noodzakelijke beperkingen ter bestrijding van de coronaviruspandemie, versoepelen sommige EU-landen nu hun maatregelen. Er bestaat echter een algemene consensus dat de reële economische verliezen ten gevolge van de lockdown veel groter zullen zijn in het tweede kwartaal dan de krimp van het bbp in vorige recessies.

Dat staat in contrast met de massale "what-ever-it-it-takes"-aanpak van de centrale bankiers wereldwijd (de Fed heeft bijvoorbeeld haar steun voor Amerikaanse bedrijfsobligaties uitgebreid), in combinatie met voorheen onvoorstelbare stimuleringsprogramma's van de overheid. De uitkomst is onzeker. Het valt nog te bezien of het monetair en fiscaal beleid werkelijk een levensvatbaar substituut zal vormen voor de weggevallen economische activiteiten. Vooralsnog kunnen al deze maatregelen worden geïnterpreteerd als goed nieuws voor de kapitaalmarkten en de beleggers. Deze ongeziene maatregelen hebben in ieder geval de wereldwijde volatiliteit weten te beperken.

Diversificatie en risicovermindering

Welke beleggingsstrategieën functioneren in een crisissituatie en welke niet? En welke van deze strategieën hebben een aanzienlijke kans om winst op te leveren in de huidige moeilijke situatie? Een aandelenstrategie die voortdurend belegd is, zal samen met de verzwakking van de markt dalen. Voor gemengde strategieën is de situatie anders. Weliswaar hebben alle activaklassen in de loop van de uitbraak van het coronavirus soms tegelijkertijd terrein verloren - aandelen, obligaties en goud. Dit had uiteraard een (duurzame) invloed op het beoogde onderliggende diversificatie-effect van de multi-activa-aanpak. Maar intussen zijn de beurzen weer gestegen en kunnen er ook in het obligatiesegment zeer interessante mogelijkheden ontstaan. Meer specifiek bij bepaalde bedrijfsobligaties vanwege hun toegenomen aantrekkingskracht, ook in vergelijking met aandelen.

Bij multi-activa oplossingen is het nog steeds de fundamentele uitdaging om in een moeilijke omgeving voldoende rendement te behalen en tegelijkertijd het risico niet uit het oog te verliezen. Vanwege de moeilijkheden op de markt zijn de beleggers steeds meer beducht voor de risico's. Daarom is risicomanagement een belangrijk aandachtspunt. Al met al zijn gediversifieerde oplossingen een manier om te overleven, zelfs bij ruwe zeeën. De huidige situatie is daarvan het bewijs. Veel multi-activa-strategieën hebben de corona-crisis tot nu toe relatief goed doorstaan, zelfs in vergelijking met andere activaklassen. Een van de redenen hiervoor is dat een gemengde portefeuille relatief snel kan worden herschikt. Deze flexibiliteit loont. Wat ook opvalt : meer dan ooit tevoren is er nu een kans om sterker te focussen op structurele trends die de afgelopen maanden en jaren al zichtbaar waren en die in de toekomst nog belangrijker zullen worden.

Focus op structurele trends

Een focus op structurele groeitrends maakt het uiteindelijk mogelijk om minder blootgesteld te zijn aan cyclische stijgingen en dalingen. De digitalisering is een goed voorbeeld van zo’n duurzame trend. Een focus op groeitrends moet gepaard gaan met een bottom-up benadering om de bedrijfsmodellen te analyseren en zo te bepalen in hoeverre deze kunnen profiteren van de onderliggende structurele trends. Binnen de strategie dient ook de mogelijkheid te bestaan om het eigen vermogen en de valuta-allocatie af te dekken. Hierdoor zou in onzekere economische perioden de alfa-generatie de belangrijkste bijdrage kunnen leveren aan het rendement.

De zware coronacrisis bood ons de mogelijkheid om dit beleggingsconcept te testen. Gezien het verwachte structurele overaanbod waren we niet blootgesteld aan de olie- of gassector. Anderzijds blijkt het jarenlange hoge aandeel van technologie- of medische technologiebedrijven met een sterke balans op dit moment een voordeel. We hebben ook onze goudallocatie verhoogd tot iets minder dan 6%, omdat goud een vorm van verzekering is tegen de min of meer gekende en ongekende risico's van het financiële systeem. We hebben ook geprofiteerd van de recente stijging van de prijs van de edele metalen. Daarnaast besloten we de gehele portefeuille Spaanse staatsobligaties te verkopen, omdat de impact van begrotingstekorten en schulden in toenemende mate (negatief) wordt weerspiegeld in de kredietratings van de afzonderlijke landen.

Het monetair beleid hielp om het effect van de eerste fase van de Covid-19 crisis te verzachten. Het portfoliomanagementteam concentreert zich nu vooral op het onderzoeken van de impact van de lockdown in de tweede fase.

Bedrijven stonden bijvoorbeeld voorheen sceptisch tegenover het verschuiven van hun IT-infrastructuur naar de cloud. In de afgelopen maanden is de stroom aan gegevens enorm toegenomen doordat mensen thuis werken. Daarom zagen bedrijven zich genoodzaakt om over te stappen op cloud computing. Nu zien ze de voordelen ervan, in termen van kosten, veiligheid en verwerkingscapaciteit. AWS vermeldde net op zijn jaarlijkse evenement dat het verbruik van streamingdiensten op jaarbasis met meer dan 40% is toegenomen. Hierdoor zal het uitbouwen van netwerken aan belang winnen. Nieuwe technologieën zoals 5G of OpenRAN (open radiotoegangsnetwerk) worden nu nog belangrijker voor het concurrentievermogen van bedrijven.

Dergelijke ontwrichtende veranderingen blijven veelal onderschat en bieden kansen voor langetermijnbeleggers. Op dit moment zien we dus de voordelen van onze jarenlange strategie om te beleggen in structurele groeitrends en dat kan in het belang van onze klanten zijn.