Belgische beleggers vinden beleggen even belangrijk als sparen en belangrijker dan uitgeven

Uit een onderzoek onder meer dan 22.000 beleggers uit 30 landen blijkt dat mensen hun geld liever beleggen dan dat ze het op de bank zetten, in vastgoed steken, uitgeven aan luxe (zoals vakanties of een nieuwe auto) of gebruiken om schuld af te lossen. Ze hebben echter nog steeds onrealistisch hoge rendementsverwachtingen, wat duidt op een gebrek aan beleggingskennis. Bemoedigend is dat er overal ter wereld een sterke behoefte aan meer kennis over beleggen blijkt te bestaan.

Beleggen krijgt voorrang boven sparen, luxe aankopen en schuld aflossen

Als het gaat om de prioriteiten voor het geld dat ze in het komende jaar over hebben, is de meerderheid van de respondenten van plan te beleggen. 23% van de respondenten wereldwijd wil beleggen in effecten zoals aandelen, grondstoffen, obligaties en dergelijke. Op de tweede plaats (20% wereldwijd) komt sparen, door het geld ofwel op de bank te zetten (16% wereldwijd) of thuis te bewaren (4% wereldwijd), hoewel dat weinig of geen rente oplevert.

In België is beleggen even belangrijk geworden als sparen (beide 22%), wat hoopgevend is omdat Belgische beleggers nu beseffen dat ze hun beleggingsgedrag moeten veranderen. Dat neemt niet weg dat de Belgen nog steeds achterblijven bij de wereldwijde beleggers.

Schuld aflossen (inclusief hypotheken) is een prioriteit voor slechts 9%, hoogst waarschijnlijk vanwege de lage rentes

77% van de Belgen is bereid geld van zijn spaarrekening te halen als de fiscale vrijstelling verandert

Belgen hebben ongeveer 19 miljoen spaarrekeningen waar 230,77 miljard EUR aan spaargeld op staat (juli 2017). Tot dusver hoeft over de eerste 1880 euro rente die op een spaarrekening wordt ontvangen, geen belasting te worden betaald. Afgelopen zomer echter heeft de Belgische federale regering een plan aangenomen om de vrijgestelde rente met ingang van 2018 te beperken tot 940 EUR en de eerste schijf van 627 EUR dividend vrij te stellen van belasting.

In de Global Investor Survey vroeg Schroders de Belgische beleggers of ze geld van hun spaarrekening naar een ander type belegging zouden overhevelen als fiscale vrijstelling werd verleend voor andere beleggingsproducten.

In totaal antwoordde 77% positief. Er was geen verschil tussen mannen en vrouwen, wel een klein verschil tussen millennials (73%) en 36+-beleggers (79%). Ook waren er kleine regionale verschillen: beleggers uit Brussel en Wallonië waren vaker geneigd naar andere producten over te stappen (Brussel 80%, Wallonië 81%), terwijl Vlaamse beleggers minder geneigd waren te veranderen (74%).

Op de vraag of ze zouden beleggen in nutsbedrijven, die nu vaak door intercommunales worden beheerd, als deze aan de beurs genoteerd waren, antwoordde 53% van de Belgen positief (mannen 56%, vrouwen 48%). Uit het onderzoek kwam een opmerkelijk regionaal verschil naar voren. 63% van de Vlaamse beleggers zou in nutsbedrijven beleggen, tegen 54% van de beleggers uit Brussel en slechts 35% van die uit Wallonië. Dit opmerkelijke verschil tussen enerzijds Vlaanderen en Brussel en anderzijds Wallonië kan worden verklaard door het feit dat er plannen waren voor de beursgang van een nutsbedrijf in Vlaanderen.

Regionale verschillen

Azië

Deze trend was het sterkst in Azië, waar China (45%), Taiwan (45%), Hongkong (39%) en Japan (38%) de hoogste prioriteit gaven aan beleggen. Zuid-Koreaanse beleggers daarentegen gaven de voorkeur aan op de bank zetten (19%) of vastgoed kopen (16%) boven beleggen (12%).

Europa

In Europa zijn Zweden (29%) en Italië (26%) de grootste voorstanders van beleggen. In Frankrijk (21% vs 16%) en Portugal (29% vs 23%) daarentegen kozen beleggers eerder voor sparen dan voor beleggen, wat verrassend is gezien de lage rentes in Europa.

Noord- en Zuid-Amerika

De regio Noord- en Zuid-Amerika (VS, Canada, Brazilië en Chili) gaf gemiddeld genomen voorrang aan beleggen (19%), op de voet gevolgd door op de bank zetten (16%). De twee Latijns-Amerikaanse landen (samen 16%) waren echter sterker geneigd hun geld in vastgoed te steken dan de twee Noord-Amerikaanse landen (samen 10%).

Onrealistische rendementsverwachtingen

Het onderzoek maakt duidelijk dat beleggers onrealistisch hoge rendementsverwachtingen hebben. Zo rekenen de wereldwijde beleggers de komende vijf jaar op een gemiddeld jaarlijks rendement van 10,2% (8,7% in Europa, 7,7% in België, 11,7% in Azië en 11,7% in Noord-/Zuid-Amerika). Ter vergelijking: het rendement van de MSCI World Index over de afgelopen 30 jaar is 7,2% per jaar.

Vertrouwen

Op de vraag naar het huidige geopolitieke landschap en de invloed daarvan op hun beleggingsbeslissingen, gaven de beleggers gemengde en soms tegenstrijdige antwoorden.

Gevraagd op welke manier de huidige onzekerheid rond de internationale politiek/wereldwijde gebeurtenissen invloed had op hun beleggingen, gaf meer dan helft van de wereldwijde beleggers (59%) wereldwijd, 56% in België) aan niet meer zo veel risico te willen nemen. Bijna evenveel respondenten gaven echter aan deze gebeurtenissen als beleggingskansen te zien (57%) of zich door politiek en wereldwijde gebeurtenissen niet te laten afleiden van hun beleggingsdoelen (54%). Dit kan betekenen dat beleggers, hoewel ze relatief optimistisch zijn en geld dat ze over hebben bij voorkeur beleggen, ook op hun hoede zijn voor zelfgenoegzaamheid.

Belgische beleggers blijken voorzichtiger te zijn : 42% vond dat deze gebeurtenissen beleggingskansen bieden, en 44% laat zich door politiek en wereldwijde gebeurtenissen niet afleiden.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.