BlackRock: Drie nieuwe thema’s voor een veranderd beleggingslandschap

Het coronavirus zorgt ervoor dat wereldwijde trends als ongelijkheid, globalisatie, macro-beleid en duurzaamheid zich steeds sneller ontwikkelen. Beleggers moeten ervoor zorgen dat hun strategische assetallocatie zo is ingedeeld, dat ze voorbereid zijn op ontwikkelingen in al deze gebieden. Dat schrijven experts van BlackRock in hun Mid-Year Outlook. Voor BlackRock zelf betekent het dat er drie nieuwe belegginsthema’s zijn komen bovendrijven: de herstart van economische activiteit, een revolutionair anders beleid en echte veerkracht.

De dreun die het coronavirus heeft uitgedeeld mag dan groter zijn geweest dan die van de grote financiële crisis, de uiteindelijke impact zal minder hevig zijn – mits de overheid hard genoeg kan blijven ingrijpen om de klappen op te vangen. Normale cycli gaan voor de huidige situatie niet op, dus kijkt BlackRock voor de stand van de economie naar een aantal ontwikkelingen: met hoeveel succes kunnen economieën weer op gang komen, terwijl overheden tegelijkertijd het virus proberen in te dammen? Krijgen huishoudens en bedrijven nog genoeg financiële steun? En hoe zit het met de financiële kwetsbaarheid of zelfs permanente schade aan de productiecapaciteit? Ook markten houden de ontwikkelingen in deze drie “bekende onbekende” factoren zeer nauwlettend in de gaten. Samen met een mogelijke tweede besmettingsgolf en beleidsmoeheid vormen ze de grote risico’s voor de tweede helft van 2020.

BlackRock is de afgelopen tijd drie dingen opgevallen. Ten eerste beloofden de centrale banken de rentes laag te houden, wat een ongekende begrotingsexpansie mogelijk heeft gemaakt. Dat, in combinatie met de klap in de aanbodkant, kan voor hogere inflatie zorgen en een uitdaging vormen voor de rol van nominale overheidsobligaties als strategische ballast. Ten tweede heeft de pandemie de overgang naar duurzaamheid enorm versneld. Ten derde is er door deglobalisering en fragmentatie aandacht nodig voor echte veerkracht: dus diversificatie over verschillende bedrijven, sectoren en landen is heel belangrijk.

Hiermee introduceert BlackRock drie nieuwe beleggingsthema’s aan de hand waarvan de vermogensbeheerder de assetallocatie onder de loep neemt, nu corona het beleggingslandschap zo structureel heeft veranderd.

Herstart van de economische activiteit

Economieën komen langzaam weer op gang, maar allemaal op hun eigen tempo – er moet natuurlijk nog steeds veel rekening gehouden worden met hoe het virus zich eventueel verder verspreidt. Hoe langer het duurt voor de economische activiteit weer op gang komt, hoe groter de niet meer te repareren barsten in het financiële systeem. Voor BlackRock betekent dit dat het, gebaseerd op de verwachte rendementen, obligaties verkiest boven aandelen. In aandelen blijft de vermogensbeheerder neutraal, en de voorkeur ligt dan bij Europese aandelen en hoge kwaliteit.

Revolutionair anders beleid

Deze ommezwaai houdt in dat beleidsmakers fondsen steeds vaker direct koppelen aan de reële economie. Zonder de normale buffers zal de vervaging van de grenzen tussen monetair en overheidsbeleid de risico’s op inflatie op de mediumlange termijn verhogen. BlackRock is underweight in nominale overheidsobligaties en kiest liever voor inflatiegerelateerde obligaties, ondersteund door aankopen vanuit centrale banken. Couponopbrengsten zijn in een wereld met lage rentes bovendien cruciaal.

Echte veerkracht

De veranderingen gaan portfoliodiversificatie structureel veranderen. Landen, sectoren en bedrijven maken een comeback als ‘diversificatie’-instrument in een meer gefragmenteerde wereld. Zij zorgen ervoor dat risicovolle trends in de reële economie worden gecompenseerd.