Robeco: Belangrijke rol mijnbouw in energietransitie

De mijnbouw kent veel duurzaamheidsproblemen, maar vervult tegelijkertijd een belangrijke rol in de transitie naar een groenere economie. Veel grondstoffen worden immers gebruikt bij schone energietechnologieën. Hoofd ESG-integratie Masja Zandbergen van vermogensbeheerder Robeco pleit daarom voor meer innovatie en samenwerking.

Het hoofd ESG-integratie ziet dat er binnen de mijnbouw veel ruimte voor verbetering is bij de verwerkingstechnieken door de mijnbouwbedrijven. “Voor sommige mineralen blijft de industrie vasthouden aan processen die ruim 50 jaar geleden zijn ontwikkeld. Hier valt dus, gezien alle wetenschappelijke ontwikkelingen, veel winst te behalen”, stelt Zandbergen.

Daar de mijnbouw leverancier is van veel grondstoffen in windturbines, elektrische auto's en energiezuinige verlichting, is volgens de Robeco-specialist meer innovatie binnen de sector nodig. Zo zouden mijnbouwbedrijven moeten inzetten op recycling, het gebruik van bacteriën om stoffen te delven en de inzet van enzymen om verontreinigde locaties te saneren. Mijnbouwbedrijven die afstappen van fossiele brandstoffen en hun activiteiten verduurzamen, kunnen bovendien hun kapitaalkosten verlagen, hetgeen het risico op uitsluiting door beleggers verkleint.

Zandbergen pleit daarom voor meer samenwerking: “Het is cruciaal om samen op te trekken met universiteiten, brancheorganisaties en onderzoekscentra om verdere innovatie in de mijnbouwsector mogelijk te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat mijnbouwbedrijven een belangrijk onderdeel van de oplossing worden als ze de grootste duurzaamheidskwesties het hoofd bieden.”