ASI over de Chinese stier: koopkansen voor langetermijnbeleggers

commentaar van Nicholas Yeo, hoofd Chinese aandelen en beheerder van het Aberdeen Standard China A Share Equity Fund, op de recente Chinese aandelenhausse en de vooruitzichten op de langere termijn:

“De scherpe rally van de CSI300-index van China herinnert ons eraan dat dit een inefficiënte, retailgedreven markt is. Zulke overdreven koerspieken zullen nog vaker voorkomen. Het belangrijkste is om de markt niet blindelings te volgen. Veel retailbeleggers zijn uit de kwaliteitsvolle bedrijven gestapt, met name uit defensieve sectoren zoals de gezondheidszorg en consumptiegoederen – terwijl we net daar een structurele groei verwachten naarmate de Chinese inkomens verder stijgen. Deze beweging creëert dus koopkansen voor actieve langetermijnbeleggers.”

“Een marktcorrectie zit er aan te komen, maar op langere termijn blijven we positief over de vooruitzichten voor Chinese A-aandelen. Nu China minder afhankelijk is van de export, zal de binnenlandse consumptie en de groeiende middenklasse de economische groei aanjagen. Dat creëert kansen voor kwaliteitsvolle bedrijven in basis- en luxegoederen, gezondheidszorg en financiële diensten.”

“Daarnaast merken we een toenemend besef dat betere ESG-standaarden positief zijn voor het rendement van de aandeelhouders. Ten slotte anticiperen we, met aandacht voor de dure waarderingen, op beleggingskansen in de veranderde werk- en consumptiepatronen sinds de Covid-19-pandemie, zoals cloud computing, cybersecurity en datacenters.”