Covid-19: de wereldhandel zal niet voor 2023 terugkeren naar het niveau van vóór de crisis

De economen van Euler Hermes (Allianz), wereldmarktleider in kredietverzekeringen, hebben nieuwe macro-economische vooruitzichten gepubliceerd.

Hier zijn de belangrijkste inzichten:

 • Het wereldwijde bbp zal in 2020 krimpen met -4,7%. De lichte en gerichte lockdowns om de tweede golf van Covid-19-infecties te bestrijden, zullen het tempo van het herstel beperken. Het Belgische bbp zal in 2020 met -10% krimpen.
 • · De monetaire en fiscale stimulans als reactie op de Covid-19-crisis bedraagt tot nu toe meer dan 18.000 miljard dollar of 1,3 keer het Chinese bbp. Maar gedifferentieerde rendementen zullen leiden tot uiteenlopende hersteltrajecten. België zal niet terugkomen op het niveau van voor de crisis wat betreft de groei van het bbp voor 2023, terwijl dat wel het geval zal zijn voor Duitsland en Nederland.
 • VS: De kans dat Donald Trump wordt herkozen, is volgens Euler Hermes door de Covid-19-crisis gedaald van 45% naar 22,5%.

  Wereldhandel en bbp-groei

  De wereldhandel zal in 2020 met -15% in volume krimpen. Euler Hermes verwacht dat de energiesector het hardst zal worden getroffen (-USD733 miljard aan exportverliezen), gevolgd door metalen (-USD420 miljard), transport en automobiel (-USD270 miljard). Naar verwachting zal de wereldhandel niet voor 2023 terugkeren naar het niveau van voor de crisis.

  Duitsland, Nederland, Zwitserland en Oostenrijk zullen zich naar verwachting sneller herstellen, terwijl Japan, de VS, Spanje, het VK en Italië waarschijnlijk nog meer fiscale stimulansen nodig zullen hebben om de zwakte van de automatische stabilisatoren te compenseren. Dit is ook het geval voor België. De eurozone zal zijn bbp-niveau van vóór de crisis pas eind 2022 bereiken (België pas in 2023), terwijl China en de VS een jaar eerder zouden bereiken, afhankelijk van het beheer van de tweede golf.

  Eurozone en België

  Hoewel geen enkel land van de crisis gespaard is gebleven, bepalen de lengte en de striktheid van de respectieve nationale lockdowns, de omvang en de samenstelling van de fiscale stimuleringsplannen en de kenmerken van de afzonderlijke economieën, zoals het belang van de dienstensector, zeer uiteenlopende herstelvooruitzichten in Europa.

  In België is de begrotingssteun tijdens de Covid-19-epidemie beperkt gebleven in vergelijking met andere West-Europese landen. De steun bedroeg 50 miljard euro (11% van het bbp, een cijfer dat vergelijkbaar is met dat van Frankrijk), maar bleef schuchter wat betreft de directe steunmaatregelen (lastenverlichting, tijdelijke werkloosheid), waarvoor 6% van het bbp werd besteed, de helft minder dan in Frankrijk en meer dan drie keer minder dan in Duitsland.


  Corona2020

  Gezien het belang van de dienstensector in België en de beperkte steunmaatregelen zal het herstel langer duren dan in Duitsland en Nederland. De Belgische bbp-groei zal niet voor 2023 terugkeren naar het niveau van voor de crisis.

  Bbp2020

  VS: De kans dat Donald Trump wordt herkozen is gedaald van 45% naar 22,5% als gevolg van de Covid-19-crisis

  Euler Hermes heeft zijn bbp-groeiscenario voor de VS herzien tot -5,3% voor 2020. Volgens onze economen vormt deze pandemie een echt keerpunt voor de uitkomst van de komende presidentsverkiezingen. Door de analyse van tien verschillende macro-economische variabelen, schat Euler Hermes de kans op herverkiezing van de presidentiële partij in. Dit model geeft een goede overzicht als het gaat om de verklaring van de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen sinds 1960 en suggereert dat president Trump nu een kans van 22% heeft om herkozen te worden, een van de laagste cijfers in de geschiedenis van de VS. Zoals blijkt uit onze grafiek, speelt de Covid-19-crisis een zeer belangrijke rol in de verklaring van de verslechtering van de herverkiezingsvooruitzichten van president Trump.

  Waarschijnlijkheid van herverkiezing voor de zittende partij van de Amerikaanse president

  Amerikaanse verkiezingen 2020

  Sources: Allianz Research